Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Brane Kozinc
USTANOVITEV ČEBELARSKE ZVEZE ZGORNJE GORENJSKE

Že skoraj 10 let je bila med čebelarji po Gorenjski prisotna tiha želja po združevanju.Vsi smo ugotavljali, da je to v današnjih časih nujno, saj bomo le enotni v regiji lahko izražali svojo voljo in želje po dvigu kvalitete čebelarjenja na Gorenjskem. Le tako bomo lahko ohranjali bogato dediščino, ki so nam jo zapustili velikani čebelarstva kot so: Janša, Glavar, Ambrožič, Strgar in drugi.In ne nazadnje ima čebelarsko druženje korenine prav v teh krajih.

Ko je tehnično organizacijo prevzel Boštjan Noč, so stvari hitro stekle. Ustanovili smo organizacijski odbor, ki je v rekordno hitrem času izvedel vse potrebno za ustanovitev zveze. Od prvega sestanka do ustanovitve zveze je preteklo le nekaj več kot tri mesece.

Tako so na svečanosti 18. januarja 2002 na Breznici predsedniki Čebelarskega društva Anton Janša Breznica, Čebelarskega društva Jesenice, Čebelarskega društva Bled, Čebelarskega društva Radovljica, Čebelarskega društva Tržič, Čebelarskega društva Preddvor in Čebelarskega društva Cerklje na Gorenjskem podpisali listino o ustanovitvi ČEBELARSKE ZVEZE ZGORNJE GORENJSKE.Strinjali smo se, da prvi mandat predsednika prevzame Boštjan Noč.

V kulturnem programu je nastopila otroška folklorna skupina DPD dr. France Prešeren Žirovnica Breznica pod vodstvom ge. Malči Možina, ki je s tematsko ubranim plesom in recitacijo razveselila prisotne in požela buren aplavz.

Na svečanosti so bili poleg čebelarjev iz vseh društev ustanoviteljev prisotni tudi gostje; podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije g. Avgust Gril s soprogo, podžupan občine Žirovnica g. Izidor Jekovec, župan občine Jesenice g. Boris Bregant, podžupan občine Bled g. Ivo Antolič, predstavnika čebelarjev iz Šentjakoba v Rožu in podžupan g. Gerhard Mikula, brezniški župnik g. Jože Klun in g. Ciril Jalen.

Kot prvi je novi zvezi čestital g. Avgust Gril, podpredsednik ČZS. Poudaril je nekaj aktivnosti slovenskih čebelarjev v zadnjem času. Vedno več jih je namreč organiziranih v društva, ta pa so majhna in je torej širše povezovanje nujno, saj v Evropi brez ustrezne organizacije ne bomo uspešni. Pozdravil je tudi goste iz Avstrije, ki že imajo ustrezne izkušnje. Podžupan občine Žirovnica g. Izidor Jekovec je čestital za ustanovitev Zveze in vsem organom zaželel uspešno delo ter obljubil vsestransko pomoč. G. Gerhard Mikula, pdžupan Šentjakoba v Rožu, se je razveselil nadaljnjega sodelovanja v okviru regije Carnica. V imenu koroških čebelarjev je zaželel uspešno delo. Podžupan Bleda g. Ivo Antolič je pozdravil zbor ter obljubil vsestransko pomoč blejske občine. G. Boris Bregant, župan Jesenic, je čestital novi zvezi, predsedniku in odborom. Posebej je zadovoljen, ker je to eno prvih takšnih združevanj na Gorenjskem in predstavlja novo obliko regijskega sodelovanja. Upa, da bo to korak k povezovanju tudi na drugih področjih, saj bomo tako v odnosu do drugih, pa tudi do države, dosegli več. Veseli se tudi mednarodnega sodelovanja, zaželel pa nam je uspeha in prijateljstva. G. Franc Medja je v imenu Kluba čebelarskih mojstrov pozdravil novo zvezo. Poudaril je pomen našega območja za organiziranje čebelarjev, ki ima svoje začetke prav na Rodinah in v Lescah. Dotaknil pa se je tudi pomena kranjske čebele v svetu.

Brezniški župnik g. Jože Klun , tudi sam čebelar, je prisotnim povedal nekaj misli o sožitju čebele in človeka pod istim nebom, pod isto božjo milostjo. Po kratkem berilu je poklical božji blagoslov na delo zveze ter vsem zaželel obilo uspeha in poguma.

S pomočjo sponzorjev FACTOR BANKE, PIZZERIJE MORENA in VULKANIZERSTVA ŽEMLJA ter seveda OBČINE ŽIROVNICA smo se lahko tudi konkretno poveselili ustanovitve ČEBELARSKE ZVEZE ZGORNJE GORENJSKE.

VABIMO VSA ČEBELARSKA DRUŠTVA NA GORENJSKEM, DA SE NAM PRIDRUŽIJO, DA BOMO SKUPAJ ŠE USPEŠNEJŠI.
Zapisal Brane Kozinc


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.