Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

1. izredna seja občinskega sveta
9.december 2002

Kot je župan obljubil že na prejšnji seji, bodo občinski svetniki december preživeli delovno. Prva izredna seja je imela zelo kratek dnevni red, samo dve točki, in sicer imenovanje delovnih teles občinskega sveta ter vprašanja in pobude članov občinskega sveta. Na seji so bili prisotni naslednji svetniki: Danilo Klinar, Franc Legat, Valentin Sodja, Anton Koselj, Jože Resman, Darko Gregorič, Dušan Konte, Branko Brgant, Jože Hribar, Barbara Toman, Izidor Jekovec, Igor Čarni in Leopold Pogačar.

Jože Hribar je kot predsednik Komisije za za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prebral predlog sestave delovnih teles občinskega sveta. Svetniki so najprej potrdili imenovanje vseh predlaganih članov delovnih teles, nato pa so še predlagali in glasovali o posameznih kandidatih za njihove predsednike. Imenovali so delovna telesa občinskega sveta v naslednji sestavi:

Statutarno-pravna komisija
1. Jože Resman, LDS, OO Žirovnica - predsednik
2. Leopold Pogačar, Neodvisna lista za Žirovnico
3. Branko Brgant, SMS, OO Žirovnica
4. Ciril Dolar, ZLSD, OO Žirovnica
5. Andreja Novšak, NSi, OO Žirovnica

Odbor za gospodarske dejavnosti
1. Barbara Toman, SLS, OO Žirovnica - predsednik
2. Danilo Klinar, LDS, OO Žirovnica
3. Jože Hribar, NSi, OO Žirovnica
4. Sebastijan Zupan, Neodvisna lista za Žirovnico - zunanji član
5. Anton Koselj, SDS, OO Žirovnica - zunanji član

Odbor za negospodarstvo
1. Izidor Jekovec, Neodvisna lista za Žirovnico - predsednik
2. Anton Koselj, ZLSD, OO Žirovnica
3. Franc Legat, DESUS, OO Žirovnica
4. Boštjan Noč, Neodvisna lista za Žirovnico - zunanji član
5. Janez Rozman, LDS, OO Žirovnica - zunanji član

Odbor za prostor, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo
1. Darko Gregorič, ZLSD, OO Žirovnica - predsednik
2. Igor Čarni, Neodvisna lista za Žirovnico
3.

Dušan Konte, SDS, OO Žirovnica

4. Urška Vidmar, LDS, OO Žirovnica - zunanji član
5. Jože Šavor, SLS, OO Žirovnica - zunanji član

Imenovanje nadzornega odbora so svetniki odložili na naslednjo sejo, do ponedeljka zjutraj pa morajo oddati predloge. Za vložitev kandidature, morajo kandidati za nadzorni odbor imeti podporo vsaj petih svetnikov.

Pod drugo točko je župan svetnikom predlagal, da do prve januarske seje pripravijo predloge za program dela občinskega sveta. Jože Resman je dal pobudo za spremembo pravilnika o financiranju športnih društev in sicer z namenom, da se sredstva pravičneje razdelijo, da ne bi bil kdo prikrajšan. Franca Legata je zanimalo, kdaj pride plin in do kdaj naj se ljudje oskrbujejo s kurilnim oljem. Župan je razložil, da letos verjetno ne bo nič, morda kakšna cev v Smokuču, kjer se bo gradila kanalizacija. Najbolj zanimivo vprašanje pa je postavil Danilo Klinar. Kljub temu, da ni bil prepričan, da vprašanje sodi na sejo sveta ga je zanimalo kaj je z Internetom. Dejal je, da ljudje dobivajo nove pogodbe, Internet pa ne dela. Izpostavil je tudi problem podjetnikov, ki poslujejo preko Interneta in so zaradi prekinitev ob zaslužek. Ob tem njegovem vprašanju je med svetniki in občinsko upravo završalo in prav zanimivo je bilo videti, koliko jih ima podobne težave. Župan je rekel, da je s Telemachom potrebno narediti razgovor. Leopold Pogačar se je zasebno zanimal, kaj je z Internetom, pa so mu na Telemachu povedali, da je težava na strani SiOL-a, da ne vedo, kako dolgo bodo lahko še ponujali dostop preko SiOL-a itd. Vsi so ponavljali, da zadnje čase Internet ne dela po več ur na dan, da se težave med SiOL-om in Telemachom rešujejo na plečih uporabnikov, Telemach pa kar pošilja nove pogodbe. Bernarda Resman je spomnila na predlog, ki ga je dal Peter Lužnik in so ga enkrat že obravnavali na enem izmed odborov in sicer o napeljavi optičnega omrežja. Anton Koselj je razložil, da je lastnik medija Telemach, da se tega ne da reševati na svetu in da bi morala Občina posredovati vprašanje Telemachu. Župan je živahno debato zaključil s tem, da je predlagal, da se Telemachovce povabi na eno od sej.

 

Mnenja o seji si lahko izmenjate v Žirovniškem forumu.


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.