Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

1. redna seja občinskega sveta
28.november 2002

Seja se je začela pod vodstvom najstarejšega svetnika, Franca Legata (DESUS), ki je predstavil dnevni red. Prvi je bil na vrsti predsednik občinske volilne komisije Dušan Rajgelj, ki je podal poročilo o izvedbi lokalnih volitev v občini Žirovnica. Nato so svetniki potrdili mandate svetnikov in župana ter imenovali komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi: Anton Koselj (ZLSD), Valentin Sodja (LDS), Barbara Toman (SLS), Milan Dubravac (NLŽ) in Jože Hribar (NSI). Župan je nato imel kratek nagovor. V njem dejal, da je treba nadaljevati s tistim, za kar smo se odločili ob novi občini, resno pa je treba razmišljati o investicijah v promet, varnost, komunalo in prostor. Omenil je tudi, da bodo seje občinskega sveta še nekaj časa v Čopovi hiši, da pa je v programu ureditev prostorov na Občini. Svetniki naj bi imeli v decembru kar precej dela, saj je župan napovedal eno redno in eno izredno sejo. Na koncu se je spomnil še predstavnikov medijev, ki bolj ali manj redno spremljamo seje. Ob koncu ga je Jekovec (NLŽ) spomnil, da morajo svetniki imenovati predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. S strani svetnikov ni nihče predlagal nobenega kandidata, zato je to storil župan in predlagal Jožeta Hribarja (NSI). Svetniki so predlog soglasno potrdili.

Župan je pred pobudami in vprašanji predlagal še, da svetniki odločijo o odprtih postopkih za sprejem dokumentov in aktov. Prvi od teh je bil predlog o nadomestilih za uporabo stavbnega zemljišča. Pri tem se je oglasil Gregorič (ZLSD) in spomnil, da bi morali novi svetniki vedeti, da se pri nadaljevanju postopka v drugi obravnavi spremembe lahko dajejo samo z amandmaji. Resmanova je na kratko predstavila predlog. Nato se je oglasil Koselj (ZLSD) in opozoril, da bo morala elektrarna plačevati vodno povračilo, koncesijo in še nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, s tem, da bo občina določen delež dobila tudi že iz vodnega povračila. Opozoril je tudi, da te točke ni bilo na dnevnem redu. Župan je pojasnil, da se lahko v drugi obravnavi predlog odloka vrne v prvo, če pa se ugotovi, da je dajatev prevelika, se pa lahko kasneje zmanjša. Jekovec (NLŽ) je povedal, da se lahko o tem ali se postopek nadaljuje ali ne odloči tudi v drugi obravnavi in da se danes odloča samo o tem, če se postopek nadaljuje ali začne znova. Župan je kljub pripombam dal nadaljevanje postopka na glasovanje, svetniki pa so to potrdili. Drugi odprti postopek je bil sprejem proračuna. Januarja naj bi bila prva obravnava, februarja pa druga. Vsi svetniki so bili za to, da se postopek nadaljuje.

Zadnja točka na dnevnem redu so bile še pobude in vprašanja. Tukaj je Konte (SDS) predlagal, da se ob kakšnem pomembnem dogodku seja izvede pri lipi v Vrbi. Predlagal je tudi, da se ob projektih, ki potekajo ob mejah občine povežemo s sosednjimi občinami. Sodja (LDS) je povedal, da je adaptacija šole v zaključni fazi in vse povabil na uradno otvoritev, ki bo v petek 6. decembra. Tudi župan je izkoristil priložnost in svetnike povabil na občinsko proslavo, ob tem pa omenil, da z udeležbo svetnikov na prejšnjih proslavah ni bil zadovoljen. S tem je bila seja zaključena.

 

Mnenja o seji si lahko izmenjate v Žirovniškem forumu.


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.