Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Poročilo s seje občinskega sveta
23. julij 2002

 

Na seji je bilo, kljub sezoni dopustov, od 14 svetnikov prisotnih kar 11 in sicer: Dolar Miran, Bernard Roman, Čarni Igor, Dubravac Milan, Dolar Anton, Gregorič Darko, Sodja Valentin, Mežek Igor, Prešeren Branko, Resman Jože, Jekovec Izidor.

Sejo, ki je bila prejšnji teden prekinjena so nadaljevali pri Janševem čebelnjaku, za katerega bodo namenili 4,5 milijona tolarjev, ki jih bodo vzeli iz razvojnih programov. Pri slednjih so namenili 15 milijonov tolarjev za obnovo stavbe TVD Partizana in s tem postali 19,5% solastnik objekta. 3 milijone tolarjev kulturnega denarja so namenili občinski knjižnici, ki bo ostala v stavbi TVD-ja. Izidor Jekovec je predlagal izdelavo načrta obnove vodovodnega omrežja, pri čemer je po njegovih besedah potrebno upoštevati povečano količino vode (večje potrebe zaradi novih hiš) in zamenjavo azbestnih cevi. Opozoril je tudi na to, da mora občina predvideti prostor za stanovanjske gradnje in načrtovati sredstva za ureditev zemljišča. Župan je ob tem omenil, da se v prostorskih planih načrtuje pozidava pod Ajdno. Milan Dubravac je predlagal, da se za nakup gasilskega vozila, predvidenega za leto 2005, nameni več sredstev, kar so kasneje svetniki brez pripomb potrdili. Ponovno se je odprl problem vodovoda, ko je Miran Dolar predlagal konkretizacijo sredstev za zamenjavo azbestnih cevi. Pri tem je Darko Gregorič predlagal, da se v prvem koraku najprej zagotovi voda tistim, ki jo nimajo, na kar je Izidor Jekovec še enkrat spomnil na celovit načrt preskrbe z vodo. Župan je dejal, da bo občina prihodnje leto skupaj z upravljalcem vodovoda pripravila program vodooskrbe v občini in zamenjavo azbestnih cevi, za kar se bodo namenila tudi določena sredstva.

Komandir policijske postaje Jesenice, Milan Jakovljevič in vodja policijskega okoliša Žirovnica, Aleš Ahačič, sta predstavila delo policije v lanskem letu. Pri kriminaliteti je močno upadlo število kaznivih dejanj, saj jih je bilo leta 2000 48, lansko leto pa le še 18. Pri tem je bilo največ velikih tatvin in vlomov v vikende, opozoriti pa je treba, da noben storilec ni bil iz naše občine. Dvakrat so podali kazenski ovadbi zaradi proizvodnje in prodajanja droge in zabeležili 45 kršitev javnega reda in mira. V naši občini so imeli 52 intervencij. V cestnem prometu je komandir predvsem poudaril, da za razliko od leta 2000 ni bilo smrtnih žrtev, povečalo pa se je število lažje poškodovanih. V tem mesecu so dobili mobilni radar, ki bo nekajkrat na mesec grenil življenje prehitrim voznikom. Komandir je povedal, da na področju mladoletniškega kriminala ni nadpovprečnega števila kaznivih dejanj, na kar je Ahačič pripomnil, da v naši občini zadnji dve leti število tovrstnega kriminala upada. Na vprašanje Mirana Dolarja je Aleš Ahačič povedal, da so v letošnjem letu poželi 45 sadik konoplje, največ pa pred nekaj leti in sicer 98. Župan je spomnil na promet skozi Vrbo, kjer vozijo precej težji tovornjaki od dovoljenih. Ob tem je Anton Dolar predlagal omejitev hitrosti na 20km/h, na kar mu je komandir odgovoril, da se mora obrniti na za to pristojne. Aleš Ahačič je predlagal ponovno postavitev table, ki meri hitrost in to prikaže tudi vozniku. Valentin Sodja je žele še mnenje o postavitvi avtobusne postaje pri osnovni šoli, vendar ga je komandir opozoril, da mnenje policije ni odločilno.

V nadaljevanju seje je bilo govora še o dokapitalizaciji BSC, za kar so svetniki namenili 3277 SIT in s tem pridobili glasovalno pravico. Ravnatelj je poročal o uvajanju 9-letke, s katero bodo začeli v letošnjem letu, ko bodo v prvi razred devetletke vpisali 39, v prvi razred osemletke pa 34 otrok. Seja se je po obravnavi nekaterih manjših zadev končala.

 

Povejte, kaj mislite o poročanju s sej občinskega sveta. Vaša mnenja lahko napišete v Žirovniški forum.

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.