Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Odgovor na Beštrovo bodico
Edo Kavčič

V prispevku Novi val (11) se je pod podnaslovom: "sramota,zanikrnost,neznanje" znašla tudi turistična tabla "Žirovnica z okolico", ki stoji pred Domom društva upokojencev oz. gostilno Osvald. Prav! Pa naj bo to še eno opozorilo, da je s to tablo, če ne že kar s turizmom v naši občini nekaj zares narobe. Toda to je že druga zgodba....

Ostanimo raje pri tabli. Na kratko!

Tudi upokojenci smo nekako pred dvema letoma poizkušali ukrepati z idejo o posodobitvi table. Upravni odbor društva je o tem razpravljal in ugotovil, da taka kot je res ne služi nikomur.Danes prav gotovo ne, služila pa je turistom, ki so pred davnimi leti prav tu - v našem domu zares dopustovali. Morda je bil to zametek pravega turizma z deset ali štirinajst dnevnim bivanjem v polni oskrbi, s celodnevnimi programi itd. Takrat, davnega leta 1978 so žirovniški upokojenci ob pomoči Verige postavili tablo, da bi bila v pomoč tem turistom in drugim popotnikom. Tako se to dela. Naredili so kar so lahko, da bi šli s časom naprej. Žal pa je takratna oblika turizma, s kartami K-14 sčasoma popolnoma zamrla, nadomestila za to pa še ni. Danes je pri nas turist zelo redek gost in društvo se s tem že dolgo ne ukvarja več. Tabla pri Domu pa je ostala tako kot je "bojda" ostala še ena taka tabla pri železniški postaji Žirovnica.

Zavzemamo se za sodobno obnovo table, saj verjamemo, da tudi za turizem prihajajo boljši časi. Predlagamo, da se tabla v soglasju in s podporo občine sodobno uredi, upokojenci pa smo pripravljeni še naprej odstopiti prostor za postavitev table in s prostovoljnim delom sodelovati pri obnovi. S takim predlogom poizkušamo zadevo urediti na občini in s turističnim društvom. Do danes pa žal še ni rezultata. Tablo lahko odstranimo kadarkoli in če je res taka sramota jo tudi bomo. Večja sramota pa je , da v času ko so nas polna usta turizma kot gospodarski panogi itd. pa v tem pogledu naša občina še vedno nima niti skromne turistične pisarne, niti poštenih občinskih oznak in niti primerne TABLE, da ne naštevam dalje.

Na koncu pa naj dodam še to: poglejmo malo čez plot in TABLO uredimo tako kot je v navadi drugod, torej v sodelovanju in s primerno predstavitvijo našega gospodarstva, kulture, športa in drugih dejavnosti. Če bomo znali ponuditi primerno obliko reklame na takih tablah, potem bomo lažje zbrali tudi potrebna finančna sredstva, ki so za tak projekt nedvomno potrebna.
Upokojenci bomo Tablo odstranili, vam spoštovani veljaki pa ostane resen razgovor na nivoju občine oz. občinskega sveta v kolikor se boste zares lotili našega T U R I Z M A, ki mu poleg table manjka še marsikaj.

Staro tablo "Žirovnica z okolico" pred našim Domom bomo odstranili upokojenci, za postavitev nove pa pozivamo vse družbene in politične organizacije ter gospodarstvo naše občine, da združimo sile in se na primernih mestih in na ustrezno urejenih tablah predstavimo tako kot je treba.

Edo Kavčič

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.