Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Prvo leto delovanja je mimo
Boštjan Noč

 

Prvo leto delovanja čebelarske zveze zgornje Gorenjske je za nami. Kljub temu, da je bilo to šele naše prvo leto skupnega delovanja, smo bili zelo uspešni. Izpolnili smo skoraj vse na začetku leta zastavljene cilje. Na področju izobraževanja čebelarjev smo bili zelo dejavni, saj smo v okviru posameznih čebelarskih društev pripravili 4 strokovna predavanja, ki se jih je udeležilo od 70 pa tudi do 120 čebelarjev. Poleg tega smo organizirali tudi brezplačni prevoz na vseslovenski seminar v Celje in strokovno ekskurzijo v Gornjo Radgono, katere se je udeležilo za polna dva avtobusa čebelarjev. Zaradi boljše informiranosti o zatiranju varoze z mravljično kislino smo vsem čebelarskim društvom Gorenjske podarili video kaseto »Varoza ni vzrok za propad čebeljih družin« avtorja čebelarskega mojstra g. Medje.

Ker smo soglašali, da čebelarji sami premalo storimo za svojo prepoznavnost in informiranje tako nas čebelarjev med sabo, kot tudi obveščanje širše javnosti, smo takoj po ustanovitvi izdelali predstavitveni plakat naše zveze, s katerim smo se predstavili na seminarju v Celju. Poleg tega pa smo začeli tudi urejati lastno spletno stran. Za največjo prepoznavnost Gorenjskih čebelarjev pa nam gotovo služi naše glasilo KRANJSKA Č´BELA, za izdajanje katerega ima največ zaslug pobudnik in urednik g. Franci Strupi.

Eden največjih projektov, katerega smo se lotili v lanskem letu, je prav gotovo obnova Janševega čebelnjaka z okolico. Do sedaj smo že uredili dostopno pot, postavili ograjo in uredili sanitarije. Vzporedno pa smo tudi rekonstruirali čebelnjak (zamenjali nosilne spodnje trame, streho pokrili z novimi skodlami, ter ga zaščitili s premazom). V zaključni fazi pa je tudi obnova panjskih končnic. Poleg tega pa smo nad čebelnjakom uredili pomožni objekt, katerega bomo oz. ga že uporabljamo za razne sestanke, ter tudi kot možnost za nakup raznih spominkov o Antonu Janši in čebelarstvu. Z občino Žirovnica pa že pripravljamo slavnostno otvoritev , ki bo 22. 06. 2003.

Čebele se rade družijo, prav tako pa tudi mi čebelarji. S tem namenom smo organizirali prevoz na odprtje Čebelarskega centra v Lukovici, skupaj z ČD Cerklje pa smo junija organizirali srečanje Gorenjskih čebelarjev in njihovih simpatizerjev v Cerkljah. Konec meseca novembra pa smo pri Janševem čebelnjaku organizirali srečanje tako imenovanih regionalnih zvez, čebelarske zveze Slovenije in nekaj ostalih čebelarskih »delavcev«. Cilj tega srečanja je bil vzpostaviti tudi boljše sodelovanje med zvezami, saj je to vsekakor koristno.

Že nekaj časa pa potekajo tudi priprave za svetovni čebelarski kongres APIMONDIA. V dogovorih smo z nekaterimi župani gorenjskih občin, da skupaj pripravimo projekt predstavitve Gorenjske, ki nam bo služila v času Apimondije kot tudi kasneje. Pripravili smo tudi program za obiske v času kongresa in pa tudi programe pred in po kongresu. Zavedamo se namreč da imamo prav Gorenjci največ pokazati obiskovalcem tega kongresa. Zavedati se moramo, da sta Kranjska čebela in Anton Janša doma v naših krajih.

Kot vidite smo bili v tem letu res dejavni, in če bomo tako pridni in dejavni še naprej se za obstoj naše zveze in čebelarstva na Gorenjskem ni bati.

Predsednik Čebelarske zveze zgornje Gorenjske
Boštjan Noč


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.