Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

VABILO


Spoštovani-a !

Vabimo vas na 1. občni zbor Čebelarske zveze Zgornje Gorenjske ( ČD Jesenice, ČD Antona Janše Breznica, ČD Radovljica, ČD Bled- Gorje, ČD Bohinj, ČD Tržič, ČD Preddvor, ČD Cerklje) , ki bo v petek 31. 01. 2003 ob 17 uri v kulturni dvorani na Breznici ( za farno cerkvijo na Breznici ).

DNEVNI RED :
1. Otvoritev in pozdrav
2. kulturni program
3. izvolitev organov občnega zbora ( delavnega predsednika, dva člana predsedstva, zapisnikarja, dva člana verifikacijske komisije, dva overovatelja )
4. poročilo verifikacijske komisije
5. Poročila za leto 2002:
. predsednika
. blagajnika
. nadzornega odbora
. urednika glasila KRANJSKA Č´BELA
6. razprava na poročila
7. potrditev poročil za leto 2002
8. plan dela za leto 2003 ter dopolnitev in potrditev
9. podelitev priznanj zaslužnim za projekt obnove Janševega čebelnjaka
10. podelitev najvišjega priznanja ČZZG - miniaturne kopije Janševega čebelnjaka
11. sprejem častnega člana v ČZZG
12. sprejem novih čebelarskih društev v ČZZG in podpis pristopnih izjav
13. beseda gostom
14. razno

Po končanem občnem zboru bo manjša pogostitev !
Lep pozdrav in vljudno vabljeni !

Čebelarska zveza Zgornje Gorenjske

Predsednik NOČ Boštjan


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.