Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Nekoliko drugače II
Izidor Jekovec

Cilj zaradi katerega sem napisal prvi članek, menim da je bil dosežen. Bistvo takih in podobnih dialogov, pobud in razmišljanj in na koncu koncev lahko tudi trditev mara biti v tem, da se ne pogovarjamo eden mimo drugega in da vsaka stran priznava samo svoje kot edino pravo. Moj namen je vedno bil in bo vzpostavljanje dialoga ali vsaj pogojev zanj in medsebojno komuniciranje. Menim, da je to nujno in potrebno. Vedno moramo biti odprti in dojemljivi tudi za drugačne misli, ideje in rešitve. Napisan je bil v tem duhu in dobronamerno, čeprav g. Aleš o tem dvomi. Ne vztrajajmo vedno samo pri svojih rešitvah in le te proglašati za edino sprejemljive za vse občane, kar je bilo razbrati v dosedanjih člankih.

Ob prebiranju odgovora g. Aleša sem ugotovil, da smo to fazo prešli in se ne pogovarjamo več tako ultimativno in, da ne stojimo vsak samo in edino na svojem bregu. Zadovoljen sem, ker so iznešeni konkretni problemi v zvezi s koncesijsko pogodbo, ki so komentirani, obenem pa dopuščajo možnost dialoga in drugačnega stališča. Takšnih in podobnih razmišljanj, bi bilo potrebo še več, čeprav osebno menim, da jih pišimo v osebnem imenu in ne v imenu občanov, razen če smo za kaj takega pooblaščeni. Besede kot so zavajanje ljudi, katastrofalno in podobno pa bi želel, da se ne zlorabljajo, ampak jih zapišemo takrat, ko imamo za to tudi potrebne dokaze. Ob napačnih in nepreverjenih trditvah, je lahko ravno takšno prosto pisanje zavajanje .

V zvezi s koncesijsko pogodbo, pa sem prepričan, da je strah g. Aleša v zvezi z 19. in 17. členom neutemeljen in nepotreben. Upam, da se bo to v prihodnje pokazalo, vendar jaz osebno tega ne morem dokazati, ker nisem pooblaščen za tolmačenje koncesijske pogodbe. To lahko naredita podpisnika pogodbe. Prepričan pa sem, da občinski svet potrjuje cene in po mojem mnenju in tolmačenju pogodbe so v tej ceni tudi strošek izgradnje, strošek upravljanja, dobiček, saj to predstavlja maržo koncesionarja. Višina marže pa je določena in sprememba se potrjuje na Občinskem svetu. Podobno je tudi s 17. členom in bojaznijo za nekontrolirano dvigovanje cen, zaradi premajhnega odvzema. Zopet cene potrdi Občinski svet in zato menim, da je Občina v pogodbo in Odloke vgradila, kar nekaj varovalk, ki preprečujejo samovoljo koncesionarja.

Lep pozdrav Jekovec Izidor


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.