Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Vsaka stvar je za nekaj dobra
Dušan Konte

Na eni prejšnjih sej občinskega sveta sem dal pobudo – prošnjo za postavitev prometnega znaka, omejitev hitrosti v »zgornjih in spodnjih« Mostah.
Tudi na zadnji seji občinskega sveta sem dal pobudo – prošnjo za temeljitejšo ureditev prekopanih cest v Mostah .

Prometnih znakov omejitve hitrosti še ni, ….toda po plinifikaciji je nastala učinkovitejša metoda ureditve prometa.

OO SDS Žirovnica

Dušan Konte


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.