Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Postavitev anten v Žirovnici - Ne, hvala!!!
poziv občanom in občankam

 

Spoštovane soobčanke in soobčani v občini Žirovnica,

Verjetno vam je že znano, da podjetje Mobitel želi na streho stavbe železniške postaje Žirovnica postaviti bazno postajo s šestimi! antenami. O tem smo najbližji sosedi izvedeli že lani in smo v aprilu 2002 zbrali 93 podpisov in jih posredovali Občini Žirovnica skupaj s protestnim pismom. Čeprav so na upravi Občine naš protest oziroma peticijo s podpisi skupaj z njihovim nestrinjanjem poslali družbi Mobitel in tudi Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, je investitor še naprej pripravljal dokumentacijo, ter pridobival potrebna dovoljenja kljub stalnim negativnim dopisom Občine Žirovnica.

Tako je 21. decembra 2002 uprava Občine prejela Enotno dovoljenje za postavitev stolpa-bazne postaje, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje, promet in energijo. Na to dovoljenje je Občina lahko sprožila le upravni spor pri Upravnem sodišču v Ljubljani, kar je tudi storila še v zakonitem roku.

V torek, 21.januarja 2003 pa so monterji, ki jih je najel investitor, že začeli s pripravljalnimi deli na strehi postaje. Prizadeti občani smo takoj reagirali in na zboru občanov o tem obvestili župana in občinsko upravo. Sami pa smo se v petek, 24. januarja, organizirali tudi v Odbor vaščanov vasi Žirovnica in pozorno ter dejavno spremljamo razvoj dogodkov.

Danes, 27. januarja 2003, pa so delavci pripeljali avtodvigalo in jekleno konstrukcijo z namenom, da postavijo bazno postajo. Nemudoma se je zbralo precej okoliških prebivalcev, tako da smo jim lahko postavitev preprečili. Obvestili smo tudi medije: radio Triglav, Gorenjski glas, POP TV, Dnevnik, nameravamo pa obvestiti še druge medije. Nikakor ne bomo dovolili postavitve bazne postaje, saj se zavedamo nevarnosti, ki jo le-ta predstavlja za občane.

Radi bi vas tudi opozorili, da je elektromagnetno sevanje izredno škodljivo.V neposredni bližini imamo železnico,čez naselje je napeljan 20kv daljnovod, po polju pa visokonapetostni daljnovodi, vsa ta sevanja pa se seštevajo. Čeprav bi največjo ?porcijo? sevanja dobili najbližji sosedi, se sevanju ne bi ognili tudi daleč naokoli. V Nemčiji take postaje mobilne telefonije postavijo v razmaku najmanj 250 m od naselij - nedvomno ne zaradi luksuza, ampak večje osveščenosti ljudi.

Seveda so ob tem najbolj ogroženi:
- OTROCI
- STAREJŠI
- NOSEČNICE
- SRČNI BOLNIKI

Skratka, vsi tisti, ki jih kot družba moramo najbolj zaščititi, nevarnosti pa se ne more izogniti prav NIHČE! Kot posamezniki in kot skupnost NE MOREMO IN NE SMEMO dovoliti, da državno podjetje, torej tudi država, tako ogroža zdravje svojih državljanov in degradira njihov življenjski prostor! Mobitel danes ogroža Žirovnico, morda bo jutri na vrsti Simobil in Vrba, pa Vega in tako naprej.

Zato se najbolj prizadeti vaščani obračamo tudi na vas, naše sovaščane, sovaščanke, soobčane in soobčanke, da nas pri naših prizadevanjih za naše in vaše zdravje podprete in se nam po svojih močeh pridružite, če bo ponovno potrebno fizično onemogočiti postavljanje bazne postaje.

ODBOR VAŠČANOV
VASI ŽIROVNICA

Protes krajanov proti postavitvi bazne postaje na železniški postaji v Žirovnici
Protestno pismo

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.