Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Odgovor županu g.Francu Pfajfarju, inž.grad.

Na vaš dopis, ki ste ga objavili na spletni strani Žirovnica.com, podajam naslednje odgovore:

  • svoje pripombe in predloge sem dvakrat (1.7. in 4.7.03) posredoval najprej koncesionarju. Prejel nisem nobenega odgovora, zato sem po telefonu vprašal na Plinstal, če so dopisa sploh prejeli. Direktor g.Šimnic je povedal, da so ju dobili, vendar da mi ne bodo odgovorili. V daljšem razgovoru je pojasnil, da so pogodbo ponovno usklajevali z Občino in da jo bomo občani v kratkem dobili po pošti. Prav tako je ustno zanikal vse pripombe, ki sem jih posredoval. Strinjala sva se, da je treba odprta vprašanja razrešiti, zato sem mu predlagal, naj vsaj Občini posreduje dopis z obrazložitvijo, v katerem bi pojasnil vse dvome in nejasnosti. Škoda je, da kot koncesionar občanom ni prej posredoval potrebne razlage, morda na javni predstavitvi. Na ta način bi se lahko izognili temu polemiziranju.
  • Nekaj dni kasneje sem vse pripombe posredoval tudi občinskemu svetniku Francu Legatu in ga prosil, naj jih posreduje županu in občinski upravi, kar je tudi storil in pobudo podprl. Kot sem ga razumel, so bili predlogi na Občini sprejeti bolj odklonilno kot ne v smislu ''kaj nam spet nekdo (Čop) hoče pamet solit''. Kot lahko razberem iz nove pogodbe, praktično noben moj predlog vsebinsko vsaj podobne vsebine ni bil upoštevan.
  • Kot navaja že župan, je tudi občinski svetnik Dušan Konte nekajkrat v zadnjih mesecih predlagal pobude in postavil vprašanja na sejah občinskega sveta v zvezi s problematiko koncesijske pogodbe. Kot mi je znano, končnih odgovorov še ni.
  • Županu sem 15.7. pisno predlagal, da bi Občina organizirala sestanek z zainteresiranimi občani, na katerem bi lahko pojasnili odprta vprašanja ter podali in hitro uskladili predloge in pripombe. Župan je ta predlog zavrnil.

Izjemna agresivnost, ki veje iz zadnjega županovega odgovora A. Čopu, nima prav nobene zveze z demokracijo in demokratičnim odločanjem, ki ga župan navaja v prvem delu odgovora. Je v pravem nasprotju z načinom reševanja odprtih vprašanj, kot ga je predstavil podžupan in svetnik Izidor Jekovec v svojem zadnjem prispevku na spletni strani in s katerim se v bistvenih točkah strinjam.

Župan mi očita samozvano zastopanje javnega interesa. V obeh prispevkih na temo plina na spletni strani Žirovnica.com sem pisal v prvi osebi ednine. V predmetni zadevi nisem neka tretja oseba, ampak potrošnik, katerega pogodbene pravice ščiti Zakon o varstvu potrošnikov, ki sem ga tudi že podrobno citiral. So pa enakega mnenja tudi nekateri drugi občani, vendar se niso želeli izpostavljati. Spoštoval sem njihovo voljo, zato sem zaradi kratkega časovnega roka (za podpis pogodbe) ta stališča posredoval sam. Verjetno bi bil župan še manj zadovoljen, če bi se mu tudi v tem primeru ''zgodil'' kakšen odbor, ki bi kot ljudska iniciativa dosledno zastopal interese občanov. Organizacija takega odbora ni bila mogoča tako zaradi časovne stiske kot zaradi tega, ker občani večinoma ne vemo, kdo vse se je za priključek prijavil. Tako se tudi ne moremo organizirati, kar županu očitno zelo ustreza.

Naj demantiram še navedbo župana, da moje ''javne opredelitve'' navajam ''v medijih''. Svoje predloge in pripombe sem posredoval izključno na Petrovi spletni strani Žirovnica.com.

Župan mi neposredno grozi, da sem oziroma da bom odgovoren za posledice, ki naj bi jih s svojimi napačnimi interpretacijami in zavajanji potencialnih podpisnikov povzročil. To so izjemno agresivne in nevarne grožnje, ki posegajo v človekove pravice. Kdo koga zavaja, naj presodijo ljudje sami. Župana kot prvega politika te občine pa bi rad spomnil, da je v 39.členu ustave Republike Slovenije zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Poleg tega je jasno, da v omenjenih prispevkih nisem nikogar pozival, naj pogodbe ne podpiše.

Ker ne želim, da bi se župan z vso občinsko upravo, pravniki in somišljeniki vred spravil nadme še po sodni poti, javno demantiram svoje razlage koncesijske pogodbe in pogodbe koncesionar - odjemalec v predmetni zadevi.

Na koncu bom zapisal še tole: mene osebno župan ni prepričal.

Lep pozdrav!
A.Čop


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.