Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

3. redna seja občinskega sveta - 1.del
Moste, 30. januar 2003

 

Seja je potekala v prostorih Elektra v Mostah in že na začetku je bilo slutiti, da bo nekaj posebnega. Na seji so se zbrali vsi svetniki in svetnica, pa tudi občinska uprava z županom na čelu je bila v polni postavi. Niso pa bili sami. Poleg novinarjev, ki redno spremljamo seje, se je zbralo tudi okoli 30 protestnikov proti gradnji bazne postaje Mobitela, ki so poskrbeli za buren začetek seje. Vsi seveda niso mogli v sejno sobo Elektra Žirovnice, zato je župan je najprej hotel narediti 15 minut odmora, da bi občani odšli iz sobe in omogočili svetnikom normalno delo. Občani seveda niso bili za to, vendar pa so obljubili, da ne bodo motili poteka seje. Svetniki so sejo seveda začeli s spremembo dnevnega reda in so točko o bazni postaji postavili na prvo mesto.

Aleš Čop je kot predsednik odbora vaščanov podal poročilo o izvedenih akcijah in zahteve vaščanov ob načrtovani gradnji bazne postaje na železniški postaji v Žirovnici. Župan je pojasnil stališča Občine. Resmanova je pripomnila, da zapora ceste verjetno ne bo mogoča, saj se cesta lahko zapre samo zaradi intervencijskih del, shod pa je treba predhodno prijaviti. Čop je tudi povedal, da je Mobitel sicer priložil poročilo o meritvah sevanja, vendar jim ni za zaupati. Predlagal je, da bi Občina v sodelovanju z vaščani morala dobiti neodvisnega ponudnika meritev. Župan se je strinjal in zavezal, da bo Občina do ponedeljka pripravila ponudbe za meritve, obenem pa je tudi dejal, da bo moral Mobitel začeti iskati novo lokacijo. Občinska pravnica je povedala, da bo šele z odločbo upravnega sodišča določeno, če bo Mobitel postajo lahko zgradil. Čop je dejal, da bo zaradi politične in gospodarske moči Mobitela obravnava verjetno prednostna. Navaden državljan naj pa ne bi priše l na vrsto prej kot v enem letu. Pozval je ssvetnike, da vplivajo na vodstva svojih strank. Jekovec je rekel, da bi v prihodnje moral biti osnovni cilj to, da stvari ne bi potekale dvotirno. Po njegovem bi morali definirati cilje, občinska uprava pa bi morala to izpeljati. Predlagal je popravke nekaterih zahtev vaškega odbora in umik predloga o zapori ceste, saj naj ne bi bil zakonit. Resman je povedal, da se je IO LDS že sestal in da bodo ministru Kopaču poslali zahtevo za obnovo postopka. V pismu naj bi ga tudi zaprosili, da se zavzame, da naši občani ne bi bili na slabšem kot drugje. Tudi Konte je bil mnenja, da Mobitel izkorišča svojo moč. Pogačar je opomnil, da mora občinski svet sprejemati samo legalne stvari. Ivana Faletič je kot članica odbora vaščanov pojasnila namen odbora, ki naj bi prebivalce vasi organiziral, da preprečijo sevanje. Če bi dovolili gradnjo postaje, bi bili po njenih besedah vedno pod dozo. Na občinsko upravo je naslovila še nekaj kritik o počasnem delu. Čop je odgovoril Pogačarju, da je bila zapora ceste manjše zlo, kot da bi zaradi razburjenosti vaščanov prišlo do obračuna z delaci. Dejal je, da občani stražijo postajo, saj bi bila demontaža po postavitvi kaznivo dejanje. Gregorič je poudaril, da "smo na isti valovni dolžini," vendar da se ne sme delati v nasprotju z zakoni. Na Pogačarjev osebni nasvet, da je treba biti boljši od tistih, ki to delajo, je Čop pripomnil, da "Če je nasprotnik pregnan, moraš biti ti tudi pregnan". Nato je bilo nekaj prerekanja okoli tega, kdo je naredil več za neizgradnjo bazne postaje. Očitno bi si nekateri že med bitko radi lastili zasluge za zmago. Koselj je dejal, da ni vzroka , da bi se pogovarjali o zadevah, ki niso bistvene. Po njegovem mnenju se meje legalnega ne sme prestopiti, tako pa je treba pokazati, da si boljši od tistih, ki kršijo pravila. Župan je v sprejetje predlagal naslednje sklepe:

1. Občina pošlje Mobitelu dopis z zahtevo za ustavitev del in določitev nove lokacije za bazno postajo.
2. Pisna zahteva na Ministrstvo za okolje in prostor
3. Predlog, da se skuša prekiniti najemna pogodba med Mobitelom in Slovenskimi železnicami
4. Sklic sestanka vseh prizadetih
5. Sklep o najemu odvetniške pisarne
6. Sklep o naročilu meritev

Svetniki so potrdili vse sklepe, na kar pa je župan še zaključil, da z Alešem zadeve sproti urejajo in še pozval: "Stopimo skupaj in se uprimo postavitvi." Tako se je končala enourna razprava o postavitvi bazne postaje Mobitela. Župan: "10 minut pavze, nato pa začnemo z resnim delom."

2. del >>>

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.