Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Stališča občinskega odbora socialdemokratske stranke slovenije do zadnjih javnih izjav župana občine Žirovnice

V zadnjem obdobju se je v različnih medijih na ravni naše občine pojavilo precej prispevkov, ki se tako ali drugače tičejo vseh občanov. Ker je bilo v nekaterih člankih zelo pristransko predstavljeno tudi delovanje OO SDS Žirovnica, smo dolžni javnosti posredovati naša stališča.

V zadnjem času so najbolj vroča tema plinovodni priključki. Poskus discipliniranja občana v zvezi z njegovimi članki na temo plinovodnih priključkov kaže na to, da je naš župan človek, ki ne pozablja. Žirovničanom je poznan njegov aroganten odnos do odbora vaščanov, ki se bojuje proti postavitvi Mobitelove postaje v Žirovnici. Odbor je poleg velikega dela, ki ga je opravil, opozarjal tudi na napake občinske uprave. Župan ne prenese nobene kritike in si jih zapomni. Grožnjo g.Čopu je zmožen uresničiti, seveda ponovno na občinske stroške. Sprašujemo se tudi, kdo vse stoji za grozilnim odgovorom župana. Županov odziv na polemike okoli plina je bil vse do zadnjih dni namreč mlačen. Toplo priporočamo g.županu in morda tudi koncesionarju, da glede na dokazane sposobnosti g.Čopa in na zanesljivi širši odziv javnosti niti ne poskušata grožnje tudi uresničiti.

Župan v svojem javnem odgovoru g.Čopu razlaga demokratičnost samega sebe, pri tem pa pozablja, da ga kljub njegovi takratni popularnosti ni volilo preko 48% volivcev, torej vsak drugi volivec. Brez pomislekov lahko zapišemo, da bi bila zaradi številnih znanih dogodkov v naši občini v minulega pol leta podpora županu danes krepko pod polovico glasov.

Občinski svetnik Dušan Konte (SDS) je na zadnjih treh sejah občinskega sveta zahteval pojasnila v zvezi z vsebino koncesijske pogodbe za izgradnjo plinovodnega omrežja, ki v členih 11 do 17 opisuje način oblikovanja maloprodajne in prodajne cene plina. Na podlagi dosedanjih odgovorov, ki jih je prejel, ugotavljamo, da ostajajo nekatere zadeve v zvezi z določanjem maloprodajne cene plina nedorečene. Še posebej pa je neznanka 17.člen koncesijske pogodbe, ki določa, da imata koncesionar (Plinstal) in koncendent (Občina) po preteku petih let od pričetka (l.2001) pravico zahtevati spremembo marže za toliko, kolikor znaša razliko med pričakovano (s strani koncesionarja) in dejansko porabo plina. Ta določba je po našem mnenju najbolj nejasna, saj doslej še nismo dobili odgovora, kakšne količine porabljenega plina je koncesionar predvidel ob razpisu. Sprašujemo se, ali gre županu kot podpisniku pogodbe bolj za poslovni interes kot za interes občanov, kot bi lahko razumeli določbo v 17.členu koncesijske pogodbe. V tem členu sta se koncesionar in koncendent postavila na isto stran, če bo treba občutno dvigati ceno. Kdo potem ostane na drugi strani, g.župan? Občani, tokrat brez vašega demokratičnega zastopanja njihovih interesov. Možnost takega povečanja cene plina je župan potrdil tudi v svojem zadnjem pisanju. Šele v odgovoru g.Čopu dne 21.7.03 prvič javno omenjate , da obstajajo tudi riziki za občane? G.župan, veliko občanov je pogodbe že podpisalo, ne da bi jih na te rizike tisti, ki ste za to pristojni, prej jasno opozorili in jih razložili.

G.Čop se je s svojim poštenim in vztrajnim delom za dobrobit občanov že dokazal pri problematiki bazne postaje, zato ne dvomimo v njegovo dobronamernost tudi pri problematiki plinovodnih priključkov in ga pri tem iskreno podpiramo.

Tudi način, s katerim se je župan lotil občinskega odbora SDS kot prireditelja tematskih večerov, je bi težko označili za demokratičen. Na občinskih straneh našega skupnega glasila Novice izpod Stola (te strani direktno plačujemo iz občinskega proračuna), je politiziral in blatil tako SDS kot ostale, ki ne razmišljajo tako kot on. Pri tem tudi izkrivlja dejstva, ko navaja, da je nivo tematskih večerov in besede, ki so bile izrečene na njih, žaljiv. S strani organizatorja (SDS) zanesljivo ni bilo niti načrtovanih niti izvedenih takih stvari. Je pa res, da smo bili na zadnjem večeru priča nekontroliranemu izpadu poslušalca – občinskega svetnika, ki pa je županova stališča zagovarjal in ne kritiziral. Zato naj ga zagovarja kar župan sam. Taki izpadi so vedno možni kjerkoli in jih ni možno vnaprej predvideti.

Po drugi strani je bilo županovo pisanje o samozvani opoziciji in o neznanih ozkih namenih tematskih večerov demantirano že v isti številki Novic izpod Stola, kjer je bil objavljen članek predsednika SDS z zadnjega tematskega večera (pobude in predlogi za pločnik). Da tematski večeri prinašajo tudi nove ideje in pobude in ne nasprotno, kot trdi župan, se lahko prepriča vsak, ki bo bral ta članek. Župan tudi piše o tem, da naj bi ljudje raje podajali svoja mnenja preko vaških odborov. Prav na tematskem večeru o pločniku je bila ena od novih pobud tudi ta, da bi za mnenja in predloge o pločniku za območje vsake vasi povprašali tudi vaške odbore. Prav župan je od vseh prisotnih imel najbolj odklonilno stališče do tega predloga.

Vsaka oblast se spridi, če nima za sabo nekoga, ki jo nadzoruje. Socialdemokratska stranka se bo vedno trudila za pošten in dosleden nadzor občinske oblasti in bo še naprej opozarjala tudi na napake. Da so neutemeljeni očitki župana in podžupana, da samo kritiziramo, pa zgovorno potrjuje podatek, da je svetnik SDS v tem mandatu dal daleč največ pisnih pobud od vseh svetnikov za različne zadeve v dobrobit te občine in njenih prebivalcev. Mnoge od njih so bile zavrnjene ali neupoštevane, dostikrat prav zato, ker niso prišle s ''prave'' strani. Tudi tu se kaže županova odprtost ali pa ozkost. Županovo napletanje v Novicah izpod Stola o tem, da v naši občini ni prostora za pozicijo in opozicijo, je skregano s pravili, ki veljajo v demokratičnem svetu. Če bi o tem razmišljali tako kot župan, potem tudi ne potrebujemo več političnih strank. Ve se, kje bi na ta način pristali: spet v enopartijskem sistemu. Poleg tega naša občina le ni tako majhna in revna. Že samo proračun je težak okrog 500 milijonov SIT. S tem denarjem se vendarle da veliko narediti. To je denar davkoplačevalcev, zato smo dolžni bdeti nad tem, kako se razdeljuje in porablja.

Preveč naših občanov ima slabe osebne izkušnje z delom občinske uprave. G.župan, to ni naša kaprica, to lahko potrdi mnogo ljudi, ki je v času vašega županovanja imelo karkoli opraviti z upravo. Prepogoste so nezainteresiranost, počasnost, površnost, včasih tudi aroganca. Ne trdimo, da je vedno tako, da pa se to dogaja prevečkrat – to pa da.

Seveda tudi ne drži županova trditev, da smo mnenja, da je vse, kar je bilo v tej občini storjenega, slabo. Daleč od tega. Če bi tako razmišljali, samostojne občine ne bi podpirali. Trdno smo namreč prepričani, da lahko kot samostojna občina dosežemo več za dobrobit naših občanov in celotne lokalne skupnosti. Eden od problemov sedanje občinske oblasti je namreč prav v tem, da pogosto že vnaprej zavrača tudi dobre predloge opozicije in tudi drugih občanov. Tudi zato je potrebno, da je javnost seznanjena z dogajanjem v občinski politiki.

SDS bo še naprej podpirala vse dobre pobude in predloge, ne glede nato, kdo jih bo predlagal.
Pri tem računamo na medsebojno sodelovanje vseh političnih strank in tudi na podporo občanov. Ob doslednem spoštovanju sogovornika smo se vedno pripravljeni pogovarjati s komerkoli v občini. Če pa bo tak pogovor prispeval korist slehernemu občanu, smo ga še toliko bolj veseli. Rešitve, ki pa so ''dobre'' samo za določeno skupino ljudi, pri tem pa morda celo v škodo drugim občanom, ne moremo podpirati, kaj šele zagovarjati.

Za OO SDS Žirovnica: Milan Pagon

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.