Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Pavel Bešter
Trn v peti ali župan se predstavi

Pokazal se je prav na ponovnem zboru občanov, pred dnevi, v Čopovi rojstni hiši. Recimo, da je župan strasten samodržec v politiki, a mu kdaj pa kdaj tudi kaj spodleti. Bil sem prisoten na seji občinskega sveta, kako je spretno prelisičil svetnike, z dolgim, praznim govorjenjem in nesramnim vpadanjem drugim v besedo potem, ko je predlagal sklep. Svetniki so tehtno ugovarjali predlaganemu sklepu precej dolgo, a vseeno »prepričani« (naveličani) županov predlog potrdili, le v malo obrnjeni obliki. Svetniki so ugledni in izobraženi ljudje. Za slabih deset tisočakov jaz, kot upokojenec tega dela ne bi opravljal, še manj prevzemal odgovornost. Zastonj da ali pa za tako plačilo, kot občinske uradnice.

Na tem zboru je bil ponovno izbran vaški odbor za »naselje« Žirovnica, čeprav moram povedati občinskim … da je Žirovnica vas in da je »naselje« nedoločen zemljepisni pojem in tako neuporaben v občini, ki jo sestavlja deset vasi. Žal je pri izbiri vaških odbornikov župan uspel odstraniti g. Aleša Čopa, ki je rojen vaščan in si na domačem vrtu gradi hišo in je zaradi poštenih družinskih razlogov prijavljen v Smokuču in verjetno se, prav zaradi poštenih družinskih razlogov, sam ne prijavi v Žirovnici, da bi zadostil pogojem, na katere se župan opira. Bom zapisal še mnenje občanov, ki je bilo iznešeno županu, da se je g. Čop preveč zavzel za rešitev zapleta s postavitvijo bazne postaje in je zato županu »trn v peti.« To se je v nadaljevnju zbora tudi pokazalo. Vse predloge in očitke, da je Občina s počasnim delom povzročila nepotrebne zaplete, je župan gladko zavrnil. Župan trdi, da je spor zasebnikov, »fizičnih oseb« in da ne more ugoditi prošnji prizadetih, ki so prosili, da bi Občina prevzela pravdne stroške. To je povedal na tak nesramen način, da so prisotni v en mah zavzdihnili.

Med tem je delovni predsednik večkrat hotel zbor zaključiti pa vaščani tega niso dovolili. Med prizadetimi je nekaj takih s skromnimi prihodki in si ne morejo naprtiti sodnih stroškov, posebno iz razloga, ker niso sami povzročili zapleta. V strahu so le za svoje zdravje in zavedajo se, da jim tega ne more nihče oporekati. Čeprav sem prisostvoval na tem zboru le kot opazovalec, nisem mogel molčati. Pojasnil sem županu, da je bil ta problem, ko prizadeti prosijo, da bi Občina plačala pravniške stroške, rešen že na seji občinskega sveta, v moji prisotnosti, ko so vsi svetniki, brez pripomb, potrdili tak sklep. Županova trditev je za občane žaljiva. Če zadevo rešuje odbor prizadetih in ni to spor sosedov za košček zemlje, je to treba obravnavati kot »javni interes«, kar so potrdili že svetniki s svojo odločitvijo. Župan ima pravico zadržati izvedbo sklepa občinskega sveta s tehtno utemeljitvijo , ne pa iz principa, neznanja ali pozabljivosti. Po tem sem dobil občutek, da se je župan le zavedel svoje zablode in upam, da bo držal dano obljubo vaščanom. Niso ga presenetile moje trditve, pač pa nepričakovana odločitev delovnega predsednika, katerega je sam župan predlagal. Le ta je zaključil zbor proti volji navzočih s tem, ko je jezno odstopil z mesta delovnega predsednika nezavedajoč se, da je bil le orodje v spretnih rokah župana.

Pavel Bešter


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.