Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

(13)
Deklica za vse
Pavel Bešter

Zgodilo se je v občini Žirovnica, na petek ob pol dveh popoldne. Slovesno naj bi odprli novo zdravstveno postajo na Selu. Približno 80 udeležencev je bilo navzočih, od tega »prostovoljcev« največ pet. Ostali so bili vabljeni, velika večina je bila navzoča med delovnim časom. Za občane ni bilo vabil, niti letakov. Najbrž so se pripravljalci namerno izognili drenjanju na zakuski ali pa jim povzroča težave sestava in oblikovanje letaka.

Pred slovesnostjo je direktorica občinske uprave lastnoročno nameščala zastave čez zid nad glavnim vhodom, ki je podoben pokopališkemu na Breznici. Moram poudariti, da je to ena izmed mnogih tehničnih pomanjkljivosti na novi zgradbi. Na javni zgradbi, kot je ta, bi morali biti pred slovesnostjo nameščeni nastavki za drogove in zastave na drogovih. Tako je pa zgledalo, da bo pokopališki zid služil za govorniški oder, ker po »protokolu« je sprejemljivo le govorniški oder prekriti z zastavo. Program je bil raztrgan. Predolg je bil govor župana. Pevci so peli otožno. Povezovalec je vabil na nastop govornike izmed prisotnih, ker je bilo očitno, da ni vedel, kaj naj bi se dogajalo. Spodobno bi bilo vsaj za nekaj starejših udeležencev pripraviti stole, posebno ker so bili povabljeni.. Nespodobno je bilo drenjanje nekih pomembnežev, ko so rezali trak. Poraja se mi sum, da pripravljalec programa prav gotovo ni domačin, sicer bi slovesno rezanje traku prav gotovo zaupal častitljivemu krajanu g. Janku Pšenici, ki je pred štiridesetimi leti sodeloval pri gradnji prvotnega zdravstvenega doma ali pa Tefkarju, častitljivo staremu občanu. Izgled bi popestril tudi par v narodnih nošah, otroci plesalci gospe Možinove in Srečko s harmoniko. Tako je pa naročen občinski redar dovolil med slovesnostjo še prihod kombija na dvorišče, da je tam ropotal med obredom gospoda župnika.

Mogoče, da bo moj sum kdaj tudi potrjen. Naslovu primerno, čeprav ga ni jemati dobesedno, sklepam , da je na občinski upravi res delo v rokah ene osebe in s podporo nekaj oblastnikov in nekaj posestnikov starih uglednih imen krajanov, nekdaj uveljavljenih in tedaj priznanih. Še dandanes si ti prisvajajo pravico do veljave, do oblasti in tako sklepajo začaran krog sebi v prid. Taisti na vse mogoče načine odrivajo svoje soobčane in ker so povečini nesposobneži, priseljenim omogočajo, da se zlahka povzpnejo na oblast in jo obdržijo.

Župan mi dolguje odgovor na moje vprašanje, kdo je sprejel in potrdil načrt za to gradnjo in prenovo. To je arhitekturno skrpucalo, kakršnega svet še ni doživel. Nameraval sem spisati »tehnično poročilo«, a žal mi ni več omogočeno, da bi ga objavil vsaj na spletni strani, če že ne v »NOVICAH«. Poznano mi je, kdo se je dogovarjal z izvajalci, z nadzorniki, z inšpektorji pri tej gradnji, pri dodelavi šole, pri kanalizaciji, pri čebeljnjaku, pri obnovi Prešernove hiše in kdo pripravlja kulturne prireditve, proslave in piše plakate, tudi dvakrat za eno prireditev. Kritike ne sprejema dobronamerno. Tako delo in odnos do občanov, zagotovo nista v prid napredka v občini.

Deklica, dobro plačana za vse, naj se ljudem sama predstavi in ovrže moje trditve, če ima korajžo. Sposobnosti ji ne morem priznati. Odkod naj bi jih dobila, ker je v prejšnji službi vodila denarne zadeve in pisala virmane.

Pavel Bešter

Selo 20. 9. 2003

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.