Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

(3)
Aktualni dogodki
Milan Pagon

Obljuba dela dolg zato se oglašam in vam poročam o dogodkih zadnjih treh sej občinskega sveta občine Žirovnica, ki so se dogodili med obdobjem mojega zadnjega poročanja.

Moje vabilo občanom naj prisostvujejo pri tem občinskem organu je naletelo na ugoden odziv, saj nisem nikoli več sam, temveč redno opazuje dogajanje kar nekaj občanov kar pa je najbolj pomembnejše, so vsi spoznali, da jim to zelo pomaga pri spoznavanju političnega življenja v tem okolju.

Delo občinskega sveta po mojem mišljenju poteka še vedno po nekih vzorcih, ki z demokracijo nimajo veliko skupnega. Razen par izjem svetniki veselo potrjujejo sklepe odborov in župana. Opaziti je še vedno absolutistično držo, kar je logična posledica zadnjih volitev, saj je očitno, da v Žirovnici opozicije praktično ni oziroma je v rojevanju brez vsakršne moči pri odločanju.

Najboljša potrditev te teze je bilo zadnje sprejemanje poročil občinskih porabnikov.

Prvi dogodek se je dogodil pri poročilu Jeko-in ( Vodovod), kjer je svetnik g. Čarni Igor predlagal podražitev vodarine zaradi večjih investicij v vodovodno omrežje. Ko je svetnik SDS (opozicija) ugotovil, da je to vlaganje le investicija v novo omrežje za konjeniški klub Žirovnica je bilo županu postavljeno pismeno vprašanje, kdo je naročil to investicijo, in kdo jo bo plačal? Odgovora še ni.

Drugi pomembnejši dogodek je poročilo občinskega porabnika Osnovna šola Žirovnica. Pripravila ga je gospa Petra Žvan. Pri pregledu računovodskih izkazov tega porabnika je ugotovila, da je šola prekoračila za 41% odobrena sredstva iz naslova kratkoročnih obveznosti in to brez vednosti OS in brez vednosti sveta zavoda. Podžupan, ki je vodil sejo je kljub repliki svetnika SDS Konte Dušana dal tak predlog na glasovanje. Bil je sprejet z večino svetnikov kar potrjuje njihovo zaspanost oz. neznanje. Proti sta glasovala le svetnik Konte Dušan in svetnik Polde Pogačar.

Na podlagi tako grobe kršitve sem ukrepal sam in v pismeni obliki zahteval pri nadzornem svetu občine Žirovnica revizijo poslovanja tega občinskega porabnika.

Vedeti moramo, da nas tako neodgovorno delo občinskih porabnikov vedno bolj oddaljuje od zastavljenih ciljev ( voda, pločnik, kanalizacija).

Na koncu bi povabil vse bralce mojih reportaž, da mi po telefonu 041-647-980 ali e mailu: milan.pagon@g-kabel.si, oz.osebno posredujejo svoja mnenja, ker je od občinskih politikantov že večkrat slišati, da je to moje delo moteče.

Sam pa tega vsekakor, temu kraju absolutno ne želim.

Vas pozdravlja Milan Pagon.


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.