Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

(4)
P L O Č N I K - bo 2006.
Pavel Bešter

je na »tematskem večeru« zagotovil župan, v kolikor ne bi bilo ovir posameznih lastnikov zemljišč in zgradb ob cesti.

Javnosti bom predstavil povzetek dogajanja na 3. tematskem večeru, 29. maja 2003, v gostilni » Osvald« na Selu, v pripravi OO SDS Žirovnica in enako mislečih privržencev.

Razgovor je bil namenjen gradnji »pločnika« oziroma širitvi ceste skozi »našo faro«, z namenom urediti pogoje za varen promet, za varnost pešcev, posebno otrok.

Presenetljivo število, 6 navzočih občinskih svetnikov in župana, pomeni potrditev potrebe za rešitev tega problema in hkrati zanimanje prisotnih svetnikov. Zdi se mi prav, da tudi občani zvedo, kdo so : Danilo Klinar, Toni Koselj, Leopold Pogačar, Legat Franc, Dušan Konte. S precejšnjo zamudo je prišel » gasit požar«, ki ga ni bilo tudi svetnik Darko Gregorič.

Zgodilo se je to, kar ni bilo pričakovati. Odkrito je bilo rečeno, da je ta skup politično pripravljen. Prav udeleženci različnih pripadnosti so dokaz, da temu ni bilo tako. Namen pripravljalcev je jasen; dokazati hočemo tistim na oblasti, da naj se včasih zamislijo, če nimajo mogoče kdaj tudi tisti prav, ki niso na oblasti.

Žal je skromna udeležba občanov spet pokazala posledice naše preteklosti. Občani še vedno razmišljajo, da jim ni dovoljeno ali omogočeno sodelovati pri načrtovanju pomembnih del v občini, pri porabi občinskega denarja i.t.d. To ni noben »greh«, temveč že državljanska dolžnost. Prav to dokazati je bil namen tega skupa in še ovreči mnenje posameznika, da je to politično delo.

Ureditev ceste je načrt, ki je življenskega pomena za vse občane, za varnost, za lažji pretok prometa in vsi bomo to koristili. Obljuba župana, da bo do leta 2006 to izvedeno, smatram za uspeh in prispevek »tematskega večera« je s tem dokazan , županu pa je vspodbuda, da se bo resnično zavzel, da bo cesta urejena do leta 2006. Takrat bodo spet volitve…

Projekt je zagotovljen, določen, bil je javno razgrnjen na Občini. Župan ima možnost upoštevati posamezne pripombe in načrt predložiti v potrditev Občinskemu svetu in začeti z delom. To je splošna ugotovitev, kaj bo prinesel čas, bomo videli…

Moje sklepne misli na skupu nisem uspel povedati, ker mi ni bila dana beseda. Upravičeno se mi poraja dvom, ker so bili vsi načrti do zdaj le pesek ljudem v oči in bojim se, da bo tokrat enako. Mogoče bo povzročilo nekaj zdrah in zapravljenega denarja. Vse je odvisno od Občine…Mogoče bi bilo celo boljše, če se nič ne zgodi pod zdajšnjo upravo. Zdajšnji primeri kažejo na to.

Župan je povedal, da so pripombe umestne, nekaj pa je le mnenj posameznika. Spremembe so potrebne, treba jih bo uskladiti in pridobiti soglasje od države. Skrbijo ga le problemi s pridobivanjem soglasja lastnikov zemljišč. Vgraditi je treba odvodnjavanje in rešiti obenem javno razsvetljavo. Kolesarska pot ni sprejemljiva ideja, ker ni prostora. Cesta je državna in vprašljiva je udeležba države.

Svetnik Toni Koselj se je spraševal, če bo pločnik politična odločitev ali pravna izvedba. Pričakoval je obravnavo na strokovni del načrta – ideje. Ugotovil je, da ta načrt rešuje problem izpred 25. let in da ne rešuje današnjega stanja. Poudaril je, da se zanese na strokovnjake ( odkod ? op. p. ) in predlagal, da se po njegovem mnenju lahko »Aleja velikanov« takoj odstrani samo, da se pridobi parkirni prostor pred šolo za avtobuse, ki vozijo šolarje.

Iznesel je dobro, izvirno misel v poduk za dobro izvedbo dela : » Kadar razmišljaš o načrtu, ne razmišljaš o sredstvih!« Kot dobremu gospodarstveniku, mu velja pritrditi.

Svetnik Leopold Pogačar je izpostavil potrebo po mnenju komisije pri Občini, ogled prvega ( starega ) načrta in primerjava, avtobusna postajališča in predpisane dimenzije cestišča, pločnika, kolesarske steze je treba uskladiti.

Župan je sproti beležil dane pripombe. Želel je pridobiti še več predlogov.Iz določenih razlogov mu nismo svetovali kaj in kako narediti. Zvedel je le kaj narediti.

Pavel Bešter je večkrat vprašal župana, če je mogoče še na drugačen način posredovati predloge. Na primer, da dobi predlogo ( karto ) in svoje predloge sam vriše in zapiše in se tudi podpiše. Tega predloga župan ni sprejel, niti ni odgovoril zakaj. Odgovor, če bi bil, bi bil tak, ki ga že dolgo poznamo. Vemo, da župan mnenj in predlogov domačinov ne upošteva, ker nismo »titulirani« strokovnjaki. Nesporno je dejstvo, da je »Aleja velikanov« že naša zgodovina in krajevna znamenitost in mora ostati tam, kjer je. Naj se ne ponovi zgodba in izvedba ideje » Janša«, ki je za Breznico simbolna in bi morala biti čebeljnjak in spomenik skupaj na enem mestu simbolno predstavljena v zgodovinsko-turistične namene. V zdajšnji izvedbi predlagam na dan proslave še prihod Sneguljčice in sedmih palčkov, »vitez » bo zagotovo tam.

Podal sem kritično pripombo, da je projekt, kakor ga učeno imenuje župan, zanič!

Pred šolo ni predvideno avtobusno postajališče, je preveč oddaljeno. Naslednje postajališče je predvideno v Žirovnici, v bližini Zdravstvenega doma na Selu postajališče ni predvideno.

Pred mojimi očmi je odcep v vas Selo in tam je gradnja pločnika nemogoča, ker že zdaj vozniki s konji in traktoristi z »vilicami« spredaj nimajo pregleda za varno vključitev v promet na cesto. To je povzročila gradnja stanovanjske hiše na cesti in dogradnja do vaške poti, na očeh župana in s soglasjem vseh komisij. Domnevam?

Izpostavljen je bil problem »cesarske ceste«. Čeravno je iz leta 1948 potrjena trasa ceste iz Žirovnice po polju, do Gasilskega doma in asfaltiranje »cesarske ceste« še vedno zakoreninjena v nekaterih glavah, je moje mnenje odločno proti temu, ker imamo zdaj od Stola do Save že štiri ceste in nekaj poljskih in gozdnih poti, ulic pa menda ne bi imeli radi.

Svetnik Dušan Konte je v uvodnem nagovoru izrecno poudaril, da ni bil namen pripraviti ta skup za razpravo s projektantom, temveč z občani in lastniki zemljišč ob cesti. Treba se je posvetiti izvedbi sami, ker bodo potrebna določena odstopanja od predpisanih standardov za gradnjo takih objektov in tudi premaknitev cestne osi na posameznih odsekih.

Prisotni so se strinjali, da mora biti avtobusno postajališče pri šoli.

Gradnja naj bi se začela pri šoli, ker je tam najbolj potrebno rešiti problem.

V načrt je treba vključiti še pločnik v Moste do Blažiča in ureditev križišča pred Robičam. To je predlog, ki so ga vaščani podprli s podpisi, v pripravi za ta skup.

Po skoraj triurnem pogovoru, se udeležencem še ni nič mudilo domov. S pogledom na uro je predstavnik SDS kot voditelj, zaključil ta skup. Pa smo še ostali naprej… pri šanku. Tudi župan je » z nami potegnil.«

Na naslednjem » tematskem večeru » pa upamo, da boste pritegnili še občani, v korist nas vseh – občanov.

 

Selo 6. 6. 2003

Zapisal: Pavel Bešter


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.