Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

(6)
Vprašanja županu za odgovore v » NOVICE » - 3. -
Pavel Bešter

1. Odgovor na 3. vprašanje v 14. številki » NOVIC » je pomanjkljiv. Dejstvo je, da je bila ponudena možnost objave predstavitve županskim kandidatom s strani tiskarne »MEDIUM« za zahtevano plačilo 40 000 SIT za eno stran. V odgovoru je navedeno dobesedno: » Vsem organizatorjem volilne kampanje pa je bilo omogočeno, da objavijo svoj program v vnaprej določenem obsegu.« Zastonj ali za plačilo je moje vprašanje ?

2. Odgovor na 4. vprašanje, da je neprodanih (neoddanih) še 252,65 m2 poslovnih prostorov, se ne ujema z razpisom v » GRAFITIH« junij 2003, kjer je ponujeno za prodajo 345 m2 poslovnih prostorov v mansardi in 59 m2 v kleti. Vprašujem, kateri podatek je točen in koliko je do sedaj iztržek za že prodane prostore?

3. Na goznih cestah Zavrham ni strokovno izvedeno odvodnjavanje. Kanali so ponekod »grabna«, da kolo »zabije«, ponekod so železni žlebovi iznad nivoja cestišča. Obrobno grmovje je prirezano tako, da so ostali do 1. m dolgi »štremlji« suhi in suhe veje, kar na mestu. Vprašujem kdo iz Občine nadzoruje ta dela, oziroma skrbi za porabljena sredstva?

4. Kdo je na Občini odgovoren? Posamezni svetniki so prepričani, ker so voljeni, da ne odgovarjajo materjalno za napačne odločitve. Župan je tudi voljen in naj ne bi materjalno odgovarjal za napačne odločitve. Direktor je imenovan strokovnjak in naj bi bil odgovoren za napačne odločitve organov Občine tudi materjalno. Kaj je resnica?

5. Kdo je odobril spremembe načrta, oziroma odločal o dodatnih delih pri Zdravstvenem domu?

6. Ali je nesporno združljivo, da sta članici vaškega odbora mati in hči, da je član Nadzornega odbora Občine direktor tiskarne, ki s proračunskimi sredstvi izdaja privatno glasilo »NOVICE«, da je občinski svetnik proračunski porabnik, ker vzdržuje javno razsvetljavo ali je ravnatelj šole ali direktor podjetja, ki opravlja prevoz otrok v šolo in še član nadzornega odbora »Ragor«, da je žena direktor občinske uprave, mož pa je občinski svetnik in predsednik statutarne komisije, politične stranke, Kulturnega društva, Skakalnega kluba, direktor in še kaj… Je to še demokratično?

Pričakujem odgovore v zdajšnji izdaji »NOVIC«

Pavel Bešter

Selo 18. 6. 2003

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.