Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

(1)
Turistično društvo - včeraj, danes, jutri
Pavel Bešter

Po rednem občnem zboru v letu 2000 TD Žirovnica ni zaživelo tako, kot smo pričakovali in kakor nalaga zakon, dogajalo se je le nekaj nedorečenega in še to bolj po domače.

Na večer pred Valentinom je stranka SDS, načelno tudi "ljudska pobuda", smelo nastopila pri pripravi pogovora o turizmu v naši občini in ta skup je pospešil priprave za sklic izrednega občnega zbora TD.

Zgodilo se je 9. maja 2003 v dvorani Kulturnega doma na Breznici. Zbranih komaj 26 občanov, naj bi verno poslušalo izvajanje pripravljenega poteka, po izjavi delovnega predsednika g. Jožeta Resmana, "začasnega" občnega zbora. S tem naj bi pometli pod preprogo vse tisto, kar se je v preteklih treh letih prav ali narobe zgodilo pri TD Žirovnica.

In... uprli smo se! Z odločnim nastopom in jasnimi dejstvi, smo preprečili nelegalen prehod iz delovanja TD dozdaj, brez obveznih postopkov po "Pravilih" TD Žirovnica. Nekakšen začasni občni zbor naj bi rešil društvo in zameglil delovanje v zadnjih treh letih, brez podanih poročil o finančnem poslovanju in prikazu materialnega stanja društvenega premoženja. Tak posel je prevzel in ga skušal g. Resman, po svoji ideologiji, tudi izpeljati. Mogoče je kdo za majhen denar hlapčevsko postopal, toda braniti se na nesramen in žaljiv način, kot so to storili g. Mulej in drugi, ni spodobno na takem zboru.

G. Milan Pagon je, kot dolgoletni član TD, ostro postavil vprašanje: "Ali ustanavljamo novo društvo, ali rešujemo staro?" Zahteval je, da je treba pošteno urediti račune in razmere v društvu in pojasnil, da se kar tako enostavno ne more razpustiti niti ustanoviti društvo, z ozirom na tokratni "strokovno-politični" prijem delovnega predsednika g. Resmana. Mogoče je bila slaba udeležba posledica slabe obveščenosti, zaradi neurejenega spiska članov, morda celo načrtovana. Kdo ve ...? Ni pa to nikakor pošteno do tistih štiristo zapisanih članov, ki niso sami krivi za neplačevanje članarine. Izgovor, da ni denarja ni sprejemljiv. Društvo razpolaga s precejšnjim denarjem in premoženjem, ki so ga ustvarili dolgoletni predsednik g. Avguštin in člani TD in po vsej verjetnosti zdaj še kakšne apetite povzroča.

Po burni razpravi je bilo sklenjeno, da je k delu treba pravilno pristopiti in z delom nadaljevati. Zato je bil izbran in soglasno potrjen sedemčlanski odbor z nalogo, da pripravi vse potrebno za izvedbo izrednega občnega zbora TD Žirovnica. Odbor vodi g. Franc Legat in priprave so v teku. Sprejet je bil poseben sklep, da je treba člane obvestiti pismeno, po drugih virih za obveščanje pa še ostale občane. Podporo pri obveščanju je obljubil župan.

Predvideni izredni občni zbor naj bi bil izveden v juniju.

Vabljeni vsi, ki se že ali še načrtujete, da bi se na nek način radi ukvarjali s turizmom. Pristopite in skupno bomo lažje in bolje uresničili ideje in poizkušali še bolj izkoristiti naravne danosti kraja in od tega tudi bolje živeli.

Selo 18.5.2003

Pavel Bešter

NOVI VAL

(V OBČINI ŽIROVNICA od 15. maja 2003)

V predalu pod tem naslovom bodo v bodoče objavljeni prispevki s kritično, svetovalno ali pohvalno vsebino, z namenom izboljšave obveščenosti občanov o tekočih dogodkih.

Prispevki bodo posredovani v določenem časovnem razdobju ali po potrebi.

Pavel Bešter

 

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.