Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Vodovod - drugič

Pred dvema tednoma ste si lahko na našem spletišču prebrali članek Dušana Konteta v katerem se je razpisal o problematiki gradnje vodovoda od Smokuča do Breznice. Danes smo prejeli pismo župana v katerem je na kratko predstavil svoja stališča.

Stranka SDS - občinski odbor Žirovnica je sklical tematski večer na temo Vodovoda Smokuč Breznica v četrtek 27/3/2003.
Posebej je povabil tudi župana. S tem obvestilom sporočam, da se večera ne bom udeležil iz razloga, da v času ko se na Upravni enoti pripravlja delna odločba o vrnitvi zemljišč Agrarni skupnosti in sicer tistih, ki jih je pa zakonu o denacionalizaciji možno vrniti, da je v tem času nesmiselno pogrevati že itak pregreto temo in ustvarjati še večjo napetost med strankama. Meni so stališča AS znana in želim počakati na odločbo Upravne enote Jesenice in njeno odločitev.
Pozdravljam pripravljenost članov SDS, kakor tudi drugih, da pripomorejo pri reševanju tega problema, vendar je treba vedeti, da pri pogajanjih sodelujeta obe strani, ne pa da ena stran postavi svoje pogoje, druga pa naj to sprejme in podpiše, v nasprotnem primeru rešitve ni. Tako je namreč oblikovana predlagana pogodba, ki je od strani AS že podpisana.
Tematski večer ne more prinesti rešitve na podlagi takega predloga, zato na večeru ne bom sodeloval.
Ker je bil tak predlog reševanja posredovan na seji občinskega sveta kot pobuda bo podan širši odgovor svetniku in občinskemu svetu o poteku razgovorov glede gradnje vodovoda.

Župan Pfajfar Franc

Za boljše razumevanje naj dodam še predlog sporazuma, ki ga je pripravil OO SDS Žirovnica.
Prva stran, druga stran.


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.