Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Zaplet, ki ga tematski večer ni razrešil

Lastnina je svetinja, v občini Žirovnica le na papirju
Pavel Bešter

Razlogi za pritožbo občine Žirovnica na odločbo UE Jesenice niso znani javnosti

V gostilni "Osvald" je potekal 2. TEMATSKI VEČER na pobudo domače SDS, z namenom osvetliti problematiko o pomanjkanju pitne vode v višje ležečih predelih občine. Zbrani prizadeti uporabniki vode, zastopniki Agrarne skupnosti Smokuč - Rodine (ASSR v nadaljevanju) in drugi občani, so pogrešali posebej vabljenega župana g. Pfajfarja, čeprav se je udeležil TM podžupan G. Jekovec Izidor in poleg njega še štirje občinski svetniki iz različnih političnih strank.

Kljub različnim mnenjem, ki so jih podali posamezniki, se je razprava vrtela okoli vprašanja, kakšne razloge je navedla Občina Žirovnica v pritožbi na odločbo UE Jesenice, s katero so bila ASSR vrnjena vsa zemljišča. Jasno je bilo, da bi to lahko pojasnil le župan, ki pa je odpovedal udeležbo iz razloga, ker čaka na odločbo UE in se mu zdi nesmiselno pogrevati že itak pregreto temo.

Predstavnik ASSR je podal ugovor na županove navedbe, objavljene v DELU 26.03.2003 iz katerih izhaja, da je za vse kriva ASSR, ker zahteva vrnitev za vse, ker je nekdaj bilo njihovo in da s tem pogojuje pristanek za gradnjo vodovoda. Prisotni niso mogli razumeti, zakaj župan to ovira.

Neutemeljena je tudi županova "strokovna" odločitev, da se upira graditvi vodohrama na prostoru, ki je 50 m višje, zaradi večjih stroškov, kar v bodoče lahko še komu koristi. Neumestni so očitki župana stranki SDS in svetniku g. Kontetu, da je pogodba (sporazum) napisana po nareku ASSR.

Svetnik g. Konte Dušan na hrbtni strani obvestila za tematski večer lepo pojasnjuje:
" Nikakor ne smemo reči, da je ASSR krivec, da vode v višje ležečih naseljih ni. Člani ASSR se zavedajo, da je treba nekaj storiti, da se projekt izgradnje vodovoda premakne iz mrtve točke. ASSR je pripravila osnutek pogodbe in ga preko enega od svetnikov ponudila županu in občinskemu svetu. Napravili so prvi pomembni korak. S tem osnutkom pogodbe so ponudili roko županu in svetnikom za plodno razpravo, ki bi privedla do vrnitve odvzete zemlje in do izgradnje vodovoda. Obenem se zavedajo, da se je ponekod spremenila namembnost njihovih nacionaliziranih zemljišč (poti, otroško igrišče). Zato so predlagali, naj se za zemljišča, ki se ne morejo vrniti v naravi , izbere druga, z zakonom določena oblika odškodnine. Zavzemajo se tudi, da naj bi vodovod potekal ob robu in ne po sredini zemljišča. Vidi se, da njihova varianta ni daljša in dražja, ampak celo krajša. Poudariti je treba, da predlog ASSR vsebuje tudi brezplačno služnost za uporabo zemljišča za vodovod in vodohram."

Razgovor ni prinesel pametne ugotovitve, zakaj župan v izjavi za DELO tako oblastno krati pravice lastnikom in nastopa odločno proti želji razlaščencev, da naj bi Občina zagotovila ASSR pravno pomoč in pokrila stroške za vpis lastništva v zemljiško knjigo. Razlaščenci niso povzročitelji tega problema in Občina je skoraj dolžna to storiti - iz uvidevnosti, ker je to zadeva "javnega interesa".

Svetnik g. Gregorčič Darko je predlagal, da bi se moral problem vode ločiti od problema denacionalizacije. Podprli so ga nekateri, ki čustveno presojajo problem.

Podžupan je predlagal, da se s plačilo odškodnine lahko reši ta problem pred zaključkom denacionalizacijskega postopka. Pavel Bešter je podvomil, da bi Občina lahko plačala odškodnino, če ni znan lastnik in bi se skozi prevaro spet "eden pod nosom obrisal".

Zbrani ugledni in zainteresirani občani so bili enotni v mnenju, da zadeva ni tako enostavna, da bi se jo dalo na hitro rešiti, v zadovoljstvo vseh vpletenih. Kdor je pričakoval, da se bo po tem razgovoru začel graditi vodovod, je razočaran odšel.

Navzoči so imeli misli in pametne predloge, vsak s svojega brega. Zdaj bi bilo treba vse vskladiti in ta debatni večer jemati kot temelj za iskanje pametne in za vse sprejemljive rešitve. Namen debatnega večera je bil dosežen in dokaz za to je "močna" udeležba. Občani se vprašujejo, kaj se v občini dogaja in kdo je pobudnik za pogumna dejanja, ki se zgodijo v občini. Vsi vedo, da oblastnikom ugovarjati ni kar tako enostavno početje.

Stranka SDS s podporo opozicijskih somišljenikov smatra to delo le kot izziv drugim strankam in opomin tistim, ki še stojijo ob strani, da se priključijo gibanju za boljši in lepši jutri v žirovniški občini.

Zapisal: Pavel Bešter

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.