Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Po 29-tih letih odhaja

Spoštovani župljani, dragi bratje v Kristusu!

Po pogovoru z arhidiakonom škofom Andrejem Glavanom in generalnim vikarjem Božom Metelkom ter lastno presojo in odločitvijo sem danes na praznik Rešnjega telesa in Krvi prejel od nadškofa dr. Franca Rodeta imenovanje za župnika župnije sv. Lovrenca, diakona, mučenca, na Kokrici.

Službo na novi župniji borm prevzel v petek, 1. avgusta letos.

Ko se po 29 letih župnikovanja poslavljam od vas, se najprej zahvaljujem Bogu in Žalostni materi božji za vse milosti, ki sem jih v toliki meri prejel. Zahvaljujem se vsem nekdanjim in sedanjim sodelavcem v župniji in župnišču. Zahvaljujem se sestram usmiljenkam. Prav tako vsem vernikom in dobrim ljudem v župniji za vso doborhotnost, potrpežljivost in pomoč ter za vse vaše molitve. Bog povrni tudi vsem sobratom duhovnikom, ki so mi v tem času bili pripravljeni priskočiti na pomoč.

Moja župnijska leta med vami so mi prinesla veliko lepega. Z veseljem se spominjam številnih slovesnosti in praznovanj, ki smo jih v tem času obhajali. Z veseljem se spominjam nove maše g. Matjaža pred desetimi leti, birm, blagoslovov znamenj in obnovljenih svetišč, posebej pozidave sv. Lovrenca ... Gotovo so bile v tem času tudi kakšne neprijetne stvari. Vse to pa je že pozabljeno.

Zavedam se, da še zdaleč nisem izpolnil vse božje volje. Trudil sem se po svojih močeh, da vam oznanjam Kristusa, vrednote evangelija in ljubezen do Cerkve. Ohranimo to, kar je bilo lepega. Zaupam v božje usmiljenje in odpuščanje. Tako prosim tudi vas odpuščanja, če sem komu prizadel kaj hudega. Gotovo to ni bilo namerno. S svoje strani nimam ničesar, kar bi moral komurkoli odpustiti. Ostanimo povezani v molitvi drug za drugega, da bo tudi slovo dostojno in bo v oporo meni in novemu župniku ter v dobro naši župniji.

Moj naslednik bo g. Ciril Berglez, dosedanji župnik župnije Kranj-Šmartin. Iz srca mu želim božjega blagoslova in vam ga priporočam v molitev. Tudi on je prenovil vso župnijo in pozidal cerkev na Šmarjetni gori. Lepo vas naprošam, da ga toplo sprejmete in da bo doživel prav tako lepo sodelovanje in pomoč, kakor sem to doživljal sam.

vaš Jože Klun

 

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.