Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Odmev na »obisk« gospe Darje Lavtižar Bebler v Vrbi, dne 15. septembra 2004
Anton Koselj

Okrog 10. septembra 2004 sem od ge. Darje Lavtižar Bebler prejel na dom pisno vabilo z naslednjo vsebino:

»LDS
Liberalna demokracija Slovenije

Državnozborske volitve so pred vrati. Volilci moramo dobro premisliti, komu bomo zaupali, da v naslednjem mandatu v našem imenu upravlja državo.
Člani in volilci LDS smo prepričani, da je naša Vlada v iztekajočem se mandatu dobro opravila svojo nalogo.
Nikdar pa ni tako dobro, da ne bi moglo biti še blje.

Zato bodo vasi pod Stolom, ki so povezane v občini Žirovnica obiskali ministri in poslanci državnega zbora, ki so v dosedanjem mandatu opravljali najodgovornejšo nalogo na področju kulture, prometa in Evropskih zadev. To so Majda Širca, predsednica odbora za kulturo državnega zbora, ter oba ministra za promet in Evropske zadeve. Obisku se bova priključila tudi midva z g. Antonom Anderličem.

V občini Žirovnica je kar nekaj projektov, ki so sestavni del državnih projektov. To so med drugim varnost v prometu, kulturno poslovni sprejemni center, varstvo okolja in kmetijstvo. Ti projekti bodo uresničljivi tudi z ustvarjanjem možnosti za pridobivanje sredstev iz strukturnih skladov Evrope. Skratka v mandatu, ki je pred nami je pomembno, kako se bo lahko tudi to območje uveljavilo v teh povezavah, pričakujemo tudi vaše predloge in vprašanja.

Zato vas
Prijazno VABIM,

da se nam v sredo, 15.septembra 2004 od 9.30 do 10.30 ure pridružite ob ogledu vseh teh možnosti. Pridružite se nam lahko pred Čopovo hišo, Janševim čebelnjakom na Breznici, na Rodinah ob Jalnovi hiši in v Vrbi.

Vljudno vabljeni!

POSLANKA IN KANDIDATKA ZA DRŽAVNI ZBOR
DARJA LAVTIŽAR BEBLER
«               

Spoštovana ga. Bebler. Takoj, ko sem prejel Vaše vabilo in se seznanil z njeno vsebino, sem se odločil, da se bom srečanja v Vrbi udeležil. K takojšnji odločitvi ste prispevali Vi kot pomembna in vplivna javna delavka in pomembni spremljevalci, kot je ga. Širca in oba ministra za promet in evropske zadeve. Bil sem prepričan, da bo to ena od zelo redkih prilik, da bomo Vrbnani lahko povedali ljudem na najbolj odgovornih državnih mestih, s kakšnimi nalogami in težavami se srečujemo v Vrbi in občini Žirovnica (OŽ), ter nam jih pomagali reševati in rešiti. Pri občinskih organih, zlasti pri županu pa smo do sedaj, pri reševanju teh nalog, vedno naleteli na gluha ušesa.

Vrba je vas, kakršnih na Gorenjskem lahko najdete več. Njena posebnost se izraža v tem, da je bilo v tej vasi rojenih nekaj pomembnih mož, ki so mnogo prispevali k razvoju slovenske kulture in slovenske samobitnosti. Krono vsem nedvoumno daje rojstvo dr. Franceta Prešerna. Prav zaradi njega želimo Slovenci ohraniti njegovo rojstno hišo ter vas z bližnjo okolico neokrnjeno in čim bolj podobno, kot sta bili v času, ko se je Prešeren rodil. Prešernova rojstna hiša z neposredno okolico bi morala postati svetišče slovenske kulture, kraj, kjer se bo slovenski narod srečeval in podajal roke ter kraj, kjer se bo krepila slovenska samozavest. Da bi se to zgodilo, je treba še marsikaj postoriti. Predvsem država bi morala storiti več, kot dejansko stori. Nesprejemljiv je pristop občine in župana, ki hoče iz Vrbe in njegove okolice napraviti skomercializirani kulturno, poslovni ter sprejemni center in okolico Vrbe pozidati. To ne bo nič drugega kot profitni center posameznikov, ki bodo svoj pravi obraz skrivali za kuliso Prešerna, Prešernove hiše in Vrbe.

Najbolj boleči problem v Vrbi je tranzitna cesta skozi Vrbo. S povečanjem prebivalstva v vaseh OŽ se je močno povečal promet skozi Vrbo. Vrbnani že več let kažemo na ta problem, vendar župan ne kaže nobenega posluha za njegovo rešitev. Župan nam zdaj vsiljuje zahodno obvoznico, ki je funkcionalno nesprejemljiva. Ni pripravljen sprejeti mnenja s 125 podpisanimi vaščani proti zahodni obvoznici. V zvezi s tem pošilja dokumente z lažnimi podatki Občinskemu svetu v sprejem. O pravem pristopu k reševanju cestnega problema skozi Vrbo, ki je bil s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, strokovno prikazan na 1. razširjeni seji Vaškega odbora Vrba, dne 20. maja 2003, pa župan noče niti slišati.

Z razvojem občine se je močno povečal promet skozi vasi od Most do Rodin. Zaradi tega je prišlo v preteklosti do nekaj najhujših nesreč. Tisti, ki se prometne nevarnosti najbolj zavedajo, so dali pobudo, da se investiciji v pločnik da prednost pred drugimi tudi zelo pomembnimi investicijami v komunalno infrastrukturo. Ker se župan o tej pobudi pod nobenim pogojem ni hotel pogovarjati, so pobudniki zahtevali razpis referenduma. Župan tudi referenduma ni hotel razpisati. Zato so se pobudniki pritožili na sodišču. Župan se je do sedaj že trikrat spretno izognil izvršitvi sodbe sodišča, ki je dalo pobudnikom prav.

Zaradi samovoljnega tolmačenja zakona o denacionalizaciji se je močno zavlekla gradnja vodovoda Smokuč-Breznica in tako v kritičnih vodnih razmerah ostajajo prebivalci Breznice in Zabreznice še vedno brez vode.

Križišče železnice in ceste v Mostah je kritično že danes in nedorečeno za prihodnje. Za gradnjo drugega tira je treba rezervirati zemljo ob obstoječem tiru danes in ne dovoliti, da se to zemljišče pozida. Sedanji neodločen odnos OŽ in Slovenskih železnic do tega vprašanja bo morda v bodoče treba drago plačati.

To je nekaj problemov o katerih smo z Vami, ga. Beblerjeva in Vašimi spremljevalci, želeli spregovoriti na srečanju, na katerega ste nas povabili. Čakali smo Vas ob napovedanem času in še naprej, skoraj do 12. ure.Vendar pričakovanega srečanja nismo dočakali. Šele naslednji dan smo po neuradnih informacijah zvedeli, da ste se ob napovedanem času peljali mimo Prešernove hiše, ustaviti pa se niste utegnili niti za toliko časa, da bi nam povedali, da se tega dne z nami ne morete pogovarjati. Jaz osebno zaradi takega vzvišenega odnosa nisem užaljen, sem pa žalosten, ko ugotavljam, da še vedno velja tisti znani izrek, ki ga je nekoč izrekel najvišji bivši državni veljak in po katerem se je ravnala bivša oblast »mi gore i vi dole«.

Spoštovana gospa Bebler in spremstvo. Mnogo smo pričakovali od napovedanega srečanja. Vsi se namreč gibljete v krogih, kjer se odloča o denarju za reševanje zgoraj naštetih problemov. Ker do srečanja ni prišlo, se z njimi niste mogli seznaniti in zato ni verjetno, da jih boste reševali. Zdaj, ko jih nekoliko poznate, ste mogoče celo zadovoljni, da jih niste bolje spoznali. Nas in naše probleme pa ste še naprej prepustili v samovoljno odločanje župana in njegovega kroga.

V vabilu ste napisali, da volivci moramo dobro premisliti, komu bomo zaupali, da v naslednjem mandatu v našem imenu upravlja z državo. Res bomo temeljito premislili!

Anton Koselj


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.