Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 
Kako rešiti problem pomanjkanja ustreznih prostorov za potrebe Občine in različnih družbenih dejavnosti

Nov predlog občinskega odbora Slovenske demokratske stranke občinskemu svetu
Dušan Konte

Dne 16. februarja sem kot občinski svetnik vložil predlog sklepa oz.odloka o ustavitvi prodaje vseh prostorov v bivšem objektu Planike, ki so še v lasti občine Žirovnica. Predlog vsebuje tudi določilo, da občina te prostore nameni delno za potrebe občinskih organov, delno pa za društva in različne organizacije v občini. Predlog sem vložil na pobudo g. Antona Koselja iz Vrbe, sicer člana odbora za gospodarstvo pri občinskem svetu. G. Koselj se je izredno zavzel za reševanje tega problema. Njegovo obrazložitev, kakor tudi besedilo predloga, si lahko ogledate v priponki tega prispevka.

Naj v kratkem povzamem bistvo našega predloga: občinski odbor SDS se zavzema, da bi z investicijami čim manj obremenjevali občinski proračun, hkrati pa zagotovili ustrezne pogoje za delovanje občinskih organov, različnih društev in organizacij v naši občini.

Po našem trdnem prepričanju je za te namene najcenejša in najugodnejša rešitev ureditev prostorov v Planiki, ki so še v občinski lasti. Gre namreč kar za 432m2 prostorov, od tega 345m2 v mansardi in 87m2 v kleti. Omenjeni prostori so dosegljivi tudi z dvigalom. Zato se ne moremo strinjati z županom, ki je pohitel s svojim negativnim stališčem do našega predloga. V njem namreč med drugim navaja, da ti prostori niso dostopni osebam, kot so ostareli ali invalidi.

S sprejetjem našega predloga bi občinski svet tudi preklical sklep o dragi gradnji prizidka k sedanji občinski stavbi na Breznici. Občinska uprava je v obrazložitvi razvojnih programov občine predvidela stroške te gradnje na kar 43 milijonov SIT, v drugem dokumentu pa je ta znesek še bolj vrtoglavo visok. Tudi možnost selitve sedeža občine v stavbo TVD Partizan v Žirovnico in ureditev prostorov za različne dejavnosti v tamkajšnjem objektu je očitno zelo ''vroča'', po navedenih podatkih občinske uprave pa tudi zelo draga.

Na podlagi vsega navedenega v imenu občinskega odbora SDS Žirovnica prosim člane različnih društev in organizacij, da podprejo naš predlog. Na ta način se jim namreč odpira cenovno ugodna in razmeroma hitra pridobitev društvenih prostorov v geografskem središču občine, kar je tudi zelo pomembno. ŠE POSEBEJ JAVNO APELIRAM na g.Jožeta Resmana, LDS, in na g.Franca Legata, DESUS, oba občinska svetnika, da podpreta naš predlog. Prvi je predsednik kulturnega društva, drugi pa član izvršnega odbora kulturnega društva in predsednik turističnega društva. Oba dobro vesta, kako nujno številne društvene skupine, druga društva in organizacije potrebujejo primerne prostore za izvajanje svojih dejavnosti.

Na koncu vabim tudi ostale kolege svetnike in svetnico, da omenjeni predlog na seji občinskega sveta v četrtek, 4. marca, podprejo in zanj glasujejo.

Dušan Konte

Prilogi:
besedilo predlaganega odloka oz.sklepa
obrazložitev predlaganega odloka (avtor g.Koselj, Vrba)


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.