Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Anton Koselj
Vrba 25

Vrba, 12. 08. 2004

Ali bo projekt zemeljski plin v Občini Žirovnica res postal uspešnica za tiste, ki se bodo priključili na plinovodno omrežje?

Energija je medij, ki se v naravi nahaja v različnih pojavnih oblikah kot premog, nafta, zemeljski plin, vodni potencial in še kaj. Brez izkoriščanja vseh pojavnih oblik energije si danes ne znamo predstavljati življenja. Žal pa izkoriščanje nekaterih vrst energije pušča za seboj zelo negativne posledice na kvaliteti zraka, ki pa je najbolj pomemben medij za obstoj človeštva in njegovo zdravje. Največje so zaloge premoga. Ta pa pri izgorevanju spušča v zrak škodljivi ogljikov dioksid (CO2). Zato se vedno bolj išče energetski medij, ki bo nadomestil premog in manj onesnaževal zrak. Eden od njih je zemeljski plin (ZP). Ta se v svetu in tudi v Sloveniji vedno več uporablja kot energetski medij. Tudi Občina Žirovnica (OŽ) se je odločila za ta korak in pričela graditi plinovodno omrežje preko katerega bomo v domove dobili ZP, podobno kot dobivamo električno energijo. Seveda pa pri tem igra pomembno vlogo cena, ki jo bomo plačevali za to energijo. Tu pa so na začetku poti nastale nejasnosti in nesporazumi in je prav, da o njih spregovorimo in jih razčistimo.

Sredi junija 2004 je Plinstal,d.d. Jesenice poslal bodočim porabnikom zemeljskega plina v Občini Žirovnica (OŽ), v podpis pogodbo za izvedbo hišnega priključka in dobavo ZP na podlagi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe naselij z zemeljskim plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica(Ur. l. RS, št. 52/00), Odloka o načinu in pogojih podelitve koncesije za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica(Ur. l. RS, št. 73/2001) ter Koncesijske pogodbe, podpisane med Občino Žirovnica in Plinstalom, d.d. Jesenice(30. julija 2001).

Ker vsebine teh dokumentov ne poznam, sem se, dne 05. 07., oglasil pri direktorju Plinstala g. Iztoku Šimnicu in ga prosil za kopijo teh dokumentov in še nekatera druga pojasnila. G. Šimnic mi teh dokumentov ni bil pripravljen posredovati, ampak mi je povedal, da jih lahko dobim na OŽ. Na OŽ pa mi je, dne 07. 07. 2004, tajnica ga. Mrakova povedala, da kopije dokumentov, ki so objavljeni v Uradnem listu, po nalogu župana g. Pfajfarja, lahko dobim proti plačilu 350 SIT za vsako stran. To je približno sedemkratna cena za stran, kot jo državljan plača na sodiščih, če želi kopijo različnih dokumentov. Vprašanje, ki se pri tem porodi je, ali je cena 350 SIT za vsako stran uradno sprejeta cena za občane, če želijo kopijo na občini, ali pa je taka cena samo za »nezaželene« goste na občini. Za Koncesijsko pogodbo pa je ga. Lužnikova povedala, da kopije na občini ne morem dobiti, ker je objavljena na Internetu. Dne 07. 11. 2003 je bil med Plinstalom in OŽ podpisan aneks h Koncesijski pogodbi z dne 30. 07. 2001. Ta aneks pa 07. 07. 2004, ko sem se oglasil na občini, na Internetu še ni bil objavljen, kar sem na občini tudi povedal.

V juniju in juliju 2003 je g. Aleš Čop univ. dipl. inž. na Internetu objavil analizo pogodbe za izvedbo hišnega priključka in dobavo plina. Kritično je ocenil nepopolno in škodljivo vsebino za občane, ki se bodo priključili na omrežje ZP in predlagal popravke in dopolnitev pogodbe tako, da bo pogodba zadovoljila dobavitelja in porabnike. Zlasti ni bil sprejemljiv 17. člen koncesijske pogodbe, ki bi v finančnem smislu za uporabnike lahko predstavljal katastrofo. Koncesionar je s tem členom zaščitil neomejeno svoje interese na račun porabnikov. G. Čop se je s svojo analizo in predlogi postavil v obrambo interesov vseh porabnikov ZP in s svojimi predlogi zagotavljal pravilno rešitev za obe strani. Namesto da bi za ta trud in prizadevanje za koristi vseh porabnikov dobil s strani občine zahvalo in priznanje, je dobil s strani župana krepko zaušnico. Župan ga je obdolžil, da s svojo analizo in predlogi ruši poslovni interes koncesionarja in občine. Od njega je zahteval javni preklic strokovnih ugotovitev v korist uporabnikov ZP. Je dolžnost župana, da brani interese občanov, ali pa vse kaj drugega , samo to ne? Ta županova poteza je v popolnem nasprotju z njegovimi trditvami v marčni številki Novic izpod Stola, ko trdi, da občinska uprava in župan delajo v korist občanov. G. župan, preidi od besed k dejanjem!

Ali lahko iz zgoraj navedenih podatkov ugotovimo, da Občina in Plinstal poljubno manipulirata s porabniki ZP? V podpis nam ponujajo nejasne in za porabnika težko sprejemljive pogoje. To ni neargumentirana in spolitizirana kritika občinske uprave, župana in Plinstala, ampak obramba interesov vseh občanov, ki bi jih župan s svojimi sodelavci moral vedno braniti, pa jih ne.

Pogodbe podpisujemo s Plinstalom in od njega pričakujemo, da so sestavni deli pogodbe oba zgoraj navedena Odloka in končno veljavna Koncesijska pogodba, vključno z aneksi ter drugi dokumenti, ki bi lahko vplivali na odločitev občanov, da se priključijo na omrežje ZP. Nesprejemljivo je, da bo vsak sam naročal kopije iz Uradnih listov. Objave na Internetu niso pravno veljavne. Tako je bila v lanskem letu nekaj časa na spletni strani OŽ objavljena Koncesijska pogodba z drugačnim besedilom od veljavnega. Aneks, s katerim je bil črtan 17. člen Koncesijske pogodbe, pa je OŽ objavila na svoji spletni strani šele po mojem obisku na občini. Tudi večina ljudi nima pristopa do informacij, ki so objavljene na Internetu. V pogodbi, ki jo je porabnikom poslal Plinstal, je navedena samo Koncesijska pogodba z dne 30. 07. 2001, o aneksu k tej pogodbi pa ni nobene sledi.

Nepregleden in mačehovski odnos, ki ga kažeta Plinstal in OŽ do porabnikov ZP ni sprejemljiv za porabnike ZP. Uvajanje ZP kot ekološko najbolj ugodnega energetskega medija je interes posameznika in družbe kot celote. Tega bi se še posebno morala zavedati župan, občinska uprava in Plinstal in podpreti bi morala vsak koristen in dobronamerni predlog porabnikov. G. Čop je predlagal ukinitev 17. člena v Koncesijski pogodbi in je zaradi tega dobil strogi ukor župana. Po ponovnem premisleku so na občini spoznali, kako prav je imel g. Čop. Tako so v aneksu h Koncesijski pogodbi ta zloglasni 17. člen prav po tihem, očitno z dogovorom s Plinstalom, črtali. Dokaz, da več glav več ve.

Gospod župan, zaupanje občanov v Tebe in Tvoje izjave, da se trudiš in delaš za koristi občanov, boš močno popravil, če se boš g. Čopu za Tvojo krivično kritiko javno opravičil in s tem dokazal, da si zagovornik resnice. Vzpodbujanje občanov k podpisu pogodbe za priključitev na omrežje ZP pa bo možno le, če bodo k pogodbi priloženi vsi veljavni akti, ki nedvoumno opredeljujejo pravice in dolžnosti dobavitelja in porabnikov ZP. Predložena pogodba s strani Plinstala v podpis porabnikom tega ne zagotavlja. Zato OŽ in Plinstal pohitita z odstranitvijo pomanjkljivosti in vzpostavita do občanov bolj prijazen odnos in s tem pospešita odločitev čim več občanov za priključitev na omrežje ZP.

Anton Koselj

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.