Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Občinski odbor Žirovnica

Odmev na pločnik kdaj in kako
Nekaj odgovorov na prispevek podžupana

Podžupan g.Izidor Jekovec je v svojem članku »Pločnik kdaj in kako« verjetno podrl vse rekorde na Petrovi spletni strani glede ponavljajočih se vprašanj in klicajev kakor tudi parol o »parolah« in »poceni nabiranju točk«. Ob branju njegovega članka sem se vprašal, kakšen je resnični namen takšnega pisanja. Je to morda alergija na vsako pobudo, ki prihaja s pomladne strani oz. še posebej od Slovenske demokratske stranke? Ali pa morda strah, da bi bili z uveljavitvijo kakšne od naših pobud prizadeti interesi majhnih, a vplivnih skupin v našem okolju? Ne slepimo se, da so naši kraji raj sredi domovine, ki jo pretresajo različni dogodki. Tudi zato je potrebno, da imajo stranke in liste, ki obvladujejo našo občino, za seboj druge, ki jim gledajo pod prste. In ne samo to – nekateri še vedno mislijo, da imamo tisti, ki smo v občinskem svetu v manjšini pravico biti tiho in se kvečjemu ne strinjati z njihovimi enostranskimi odločitvami. To pa verjetno ni najbolj demokratično, kajne?

Vprašanja in trditve, ki jih postavlja podžupan, so potrebne odgovorov, saj je v njih cel kup neresnic in zavajanj.

Obnova ceste in izgradnja pločnika v Mostah (križišče – trgovina Gregor) je končno vključena v investicijo. Podžupan seveda ni navedel, da si je občinski odbor SDS zato prizadeval že skoraj eno leto in zbral preko 220 podpisov občanov za podporo vključitvi križišča in prehoda čez železniško progo v projekt. Če ne bi Dušan Konte kot svetnik SDS na sejah odbora za prostor in občinskega sveta v mesecu marcu ponovno predlagal in vztrajal pri uvrstitvi križišča, železniškega prehoda in ceste v zgornjih Mostah v projekt, verjetno v tem delu pločnika ne bi bilo še dolgo let. Podpora preko 220 občanov je bila očitno le »premočna«.

Dokument identifikacije projekta pločnik in lokacijski načrt za traso Žirovnica – Zabreznica sta nedvomno nujna dokumenta, zato smo ju tudi podprli. Sta pa to dokumenta, ki bi ju morali in bi ju tudi lahko pripravili že najmanj pred letom dni, saj za to ni bilo nobenih ovir. Ne dvomimo pa o tem, da je prav naša referendumska pobuda šele zares dala pospešek delu občinskih organov na projektu pločnik. Brez nje bi namreč še v nedogled pasivno čakali razna mnenja in stališča Družbe Republike Slovenije za ceste (DRSC) in drugih državnih inštitucij. Izgovarjanje na počasno delo državnih organov je bilo namreč zelo priročno, da se projekt pločnik lani celo leto ni premaknil nikamor. To potrjuje tudi poročilo občinske uprave v okviru predloga zaključnega računa proračuna občine za leto 2003: v celem lanskem letu je bilo na projektu narejeno sledeče: občanom je bil dan na vpogled zelo pomanjkljiv idejni projekt, nato pa smo celo leto čakali na pisno mnenje DRSC. Sledil je še skupni ogled predstavnikov DRSC in Občine na križišču v Mostah in lokaciji pri šoli in to je vse, kar imamo za pokazati narejenega na projektu pločnik v letu 2003. Neverjetno! Hkrati so vsi zainteresirani pridno in pospešeno delali na pripravi projekta kanalizacija, saj je to zaenkrat še neuradno prednostni projekt za sedanjo občinsko oblast.

Zanimivo je, kako g.podžupan polemizira s pojmom (ne)smiselnosti referendumske pobude SDS in tudi drugih naših pobud. Očita nam, da zlorabljamo idejo in (kot se učeno izraža) institut referenduma. Verjetno je pozabil ali pa namerno zamolčal, da je prav on na seji občinskega sveta septembra 2003 izjavil, da je citiram »dilema kanalizacija ali pločnik politična odločitev«. Občinska oblast na čelu z njegovo listo se je kljub našim mnogim ugovorom in pobudam potemtakem politično odločila za kanalizacijo. Prav podžupan je bil tisti, ki je spretno zminiral naše predloge amandmajev v proračunu za investiranje v pločnik in obvoznico v Vrbi. G.podžupan, povejte že enkrat jasno vsem občanom: vi si z vsemi močmi prizadevate za pospešeno izgradnjo celotnega kanalizacijskega sistema, ki bo stal skoraj 1600 milijonov SIT. Potem navajate, da ste dvigali roko za vrtec in zdravstveni dom namesto za pločnik? G.podžupan, nikoli doslej na sejah občinskega sveta še ni bilo treba odločati in glasovati med vrtcem in zdravstvenim domom na eni ter pločnikom na drugi strani.

Zavajujoče so tudi trditve, da zahtevamo realizacijo referendumske odločitve za pločnik v celoti že v naslednjem letu. Tega nismo nikoli trdili. Podobno se podžupan spotika ob zanj nejasno referendumsko vprašanje. Za občinski odbor SDS in za 53 volivk in volivcev, ki so pobudo podprli, je bilo vprašanje dovolj jasno. Vprašanje je dovolj jasno tudi v delu, ki govori o dinamiki investiranja v kanalizacijo: gre za upočasnitev, ne pa za prekinitev, g.podžupan. To pomeni, da predlagamo zamenjavo sedanje prioritete financiranja: prednostno izdelava vse potrebne dokumentacije in fizična izgradnja pločnika in obvoznice, hkrati pa priprava vse dokumentacije in projektov za kanalizacijo in čistilno napravo. Verjetno bo lahko prišlo tudi do prekrivanja zadnje faze izgradnje pločnika z začetkom gradnje kanalizacije.

Prav tako je seveda nujno potrebno nadaljevati s sanacijo problematičnih lokacij (začeto v Smokuču pod vasjo), kjer so neustrezne ponikovalnice: Selo, Žirovnica pod magistralno cesto itn. Čimprejšnjo sanacijo teh problemov sem kot svetnik SDS tudi sam predlagal. Za sanacijo teh lokacij Občina ima na razpolago posebna sredstva, ki jih mora porabiti za ta namen, sicer jih pobere država. To je denar iz takse za obremenitev voda, ki jo plačujemo vsi. Letos naj bi bilo teh sredstev za 26 milijonov in podobno tudi naslednja leta. Čimprejšnjo sanaciji teh lokacij podpiramo, saj je sedanje stanje za bližnje prebivalce zelo moteče. Namesto da bi Občina takoj pristopila k sanaciji teh omenjenih lokacij, pa že letos sredstva iz takse za obremenitev voda porablja za gradnjo celotne kanalizacije skozi vas Smokuč, čeprav v vasi sami občani nimajo večjih problemov s fekalijami. Ta gradnja, ki zaradi načina dela zelo jezi mnogo občanov, pomeni začetek prednostne gradnje kanalizacijskega sistema pred ostalimi investicijami.

Naj bo toliko zaenkrat. Drugi del odgovorov bomo posredovali po praznikih, saj se je že pričel Veliki teden. V imenu občinskega odbora SDS želim vsem občankam in občanom vesele velikonočne praznike!

Dušan Konte

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.