Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Vrba, 05. 05. 2004

Ne razmetavajmo, ampak združujmo naše moči in energijo
Anton Koselj

Občina Žirovnica je mlada občina z vsemi značilnostmi nekdanje periferne velike Občine Jesenice. Popolnoma na novo začenjamo graditi skoraj celotno infrastrukturo, ki obsega vodo, elektriko, pločnik z avtobusnimi postajami, kanalizacijo, plin in še kaj. Za realizacijo vseh teh projektov je potrebno mnogo finančnih sredstev, modrosti, dobre volje in resnicoljubnosti vseh, ki pri realizaciji projektov sodelujejo. Pri tem najbolj pomembno vlogo igrajo občinska uprava na čelu z županom in občinski svetniki, ki sprejemajo vse odločitve in so zanje tudi odgovorni.

Pri izvajanju projektov so nekateri svetniki bolj, drugi pa manj aktivni. Eden od najbolj aktivnih, da ne rečem najbolj aktiven od vseh, je prav gotovo občinski svetnik in predsednik občinskega odbora SDS-Slovenske demokratske stranke g. Dušan Konte. Njegova aktivnost je razvidna iz materialov in poročil, ki so priložena mesečnim sejam Občinskega sveta. Angažiran je pri realizaciji vseh zgoraj naštetih projektih, ki so po svoji vsebini za občane enako vredni. Posebno pa se je izpostavil in se prizadeva, da bi se dala časovna prednost realizaciji tistim projektom, ki so za varnost in zdravje občanov najbolj potrebni in pomembni. To pa sta projekta: pločnik z avtobusnimi postajami in obvozna cesta okoli Vrbe. Pri tem pa se srečuje z velikimi težavami in nasprotovanji župana. Ker župan ni bil pripravljen na razgovore, na katerih bi rešili vprašanje prednostne gradnje pločnika in obvoznice Vrba skupaj z ostalimi projekti, je g. Konte skupaj z občinskim odborom SDS sprožil postopek za izvedbo posvetovalnega referenduma, podprtega s podpisi 53. občank in občanov, na katerem naj bi občani povedali kaj jim pomeni več. O referendumskem vprašanju je svoje gledanje na internetu opisal podžupan g. Izidor Jekovec. G. Jekovcu je odgovoril g. Konte s člankom »Odmev na pločnik kdaj in kako-2. del« Na ta zadnji članek g. Konteta pa je svoje mnenje, dne 29. 04. 2004, podal občinski svetnik g. Leopold Pogačar.

Gospod Pogačar, glede na to, da dobro poznam delo g. Konteta- uporabil bom Vaše besede- ste resnično presegli mero dobrega okusa in zdravega razuma, pa tudi temeljne norme kulturnega komuniciranja. Cel članek ne predstavlja drugega kot poizkus diskvalifikacije g. Konteta. Aktivnost g. Konteta Vam očitno ni po volji, ker izstopa iz okvira manj aktivnih svetnikov. Bojite se, da boste ostali v njegovi senci, pa ste se odločili, da ga z neresnicami oblatite in zasenčite. On je sam, vas pa je več in vam bo to verjetno celo uspelo. Mi občani pa s takim ravnanjem nismo zadovoljni, ker bomo negativne posledice takega ravnanja v taki ali drugačni obliki nosili vsi.

Vaš način komuniciranja je žaljiv. Za g. Konteta navajate, da ste prepričani in veste, da je »poštenjakar«, kar se lahko bere, da ste prepričani in veste, da je nepošten ali še kaj drugega. V istem stavku pišete tudi naj g. Konte malo manj posluša »kvazi« strokovnjake, ki se zelo trudijo za občino. Ker v teh kvazi strokovnjakih čutim usmerjeno ost na sebe, Vam moram povedati, da ste mnogo premlad, da bi se smel tako obnašati. Jaz sem se 42 let ukvarjal z bolj zahtevnimi projekti, od projektne naloge do tehničnega pregleda in puščanja v obratovanje, kot pa so tisti, s katerimi se danes ukvarja občina. Zato sem strokovno dovolj usposobljen, da lahko dajem svoje strokovno mnenje k projektom, ki so trenutno v občini aktualni. In to tudi delam v svojem prostem času, ne da bi za to dobil kakršnokoli plačilo. Drugi ste za to ustrezno finančno stimulirani. G. Pogačar, nihče vam ne daje pravice, da spuščate mojo strokovnost na nek kvazi nivo.

Pot, ki ste jo obrali, g. Pogačar, s svojim člankom je napačna. S kritiziranjem in diskvalifikacijami tistih, ki delajo več kakor drugi, se samo zmanjšuje učinke našega skupnega dela. Ne smemo dopustiti, da bi zavist tistih, ki delajo manj, ovirala tiste, ki delajo več in bolj strokovno. Zavedati se moramo, da življenjski prostor občine lahko napravimo bolj prijeten samo sami tako, da bomo podpirali vsako dobro idejo, ne glede na to kdo je njen nosilec. Pot do uresničevanja tega cilja pa gre samo preko resnice, poštenja in medsebojnega spoštovanja.

Anton Koselj


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.