Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 
P O Z I V      S L O V E N S K I M      Č E B E L A R J E M

SLOVENSKE ČEBELARJE POZIVAMO, DA SE UDELEŽIJO
JAVNEGA PROTESTNEGA ZBOROVANJA,

ki ga bo v ČETRTEK, 16. SEPTEMBRA 2004, OB 12 URI, pred poslopjem vlade Republike Slovenije, organizirala Čebelarska zveza Slovenije, zaradi neizpolnjevanja že sprejetih podpor in subvencij za slovenske čebelarje v letu 2004 ter drugih nerešenih problemov.

Zbrali se bomo na Erjavčevi ulici v Ljubljani, posebno so vabljeni praporščaki z žalnimi trakovi, družine čebelarjev in vsi simpatizerji slovenskega čebelarstva.

Vodstvom društev predlagamo, da za člane pripravijo organizirane prihode z avtobusi. Saj pričakujemo nekaj tisoč čebelarjev. Vse vodje skupin prosimo, da prihode skupin predhodno najavijo na ČZS tel. 01 729 61 00 , do 10. septembra 2004.

Protest bo izveden v kolikor vlada do 1, septembra 2004 ne ugodi našim zahtevam in nam da trdna zagotovila, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

PROSIMO ČEBELARJE, DA IZKAŽEJO SVOJO SOLIDARNOST IN TRADICIONALNO ENOTNOST, KAR BOMO DOKAZALI S SVOJO POLNOŠTEVILNO UDELEŽBO. NE DOPUSTIMO PROPADA KRANSKE ČEBELE IN SLOVENSKEGA ČEBELARSTVA – POKAŽIMO, DA SMO V TEJ NAMERI ODLOČNI !

Organizacijski odbor zborovanja in UO ČZS


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.