Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 
Celostno razumevanje glasbe

Vsi vemo, da je naša občina po svetu poznana predvsem po pesniku in pisateljih. Na voljo nam je torej še kar precej področij na katerih se lahko izkažemo. Eno je tudi glasbeno, kjer je tik pred izidom knjiga Celostno razumevanje glasbe. Avtor knjige je Marjan Kneževič-Majo z Brega, ki je knjigo pisal kar 14 let, pomeni pa nov pristop k razumevanju glasbe. Knjiga, ki vsebuje 48 strani barvnega tiska in več kot 50 barvnih slik bo izšla po 20. juniju letos. Do konca maja jo lahko v prednaročilu za 4340 SIT z DDV + poštnina, naročite na avtorjevemu naslovu: Marjan Kneževič, Breg 64a, 4274 Žirovnica.

Spodaj si lahko pogledate nekaj mnenj, novi glasbeni zapis in odlomek iz knjige.


naslovnica

novi notni sistem

del klavirskega zapisa skladbe
Na planincah

mnenje mag. Dimitrija Beuermana

mnenje Francija Richterja


mnenji dveh učencev

 

GRAFIČNI PRIKAZ OBSTOJA POSAMEZNIH TONOV V GLASBENI
LESTVICI S PRAVOKOTNIMI TRIKOTNIKI, KI IMAJO ZA TEMELJ
PITAGOROV IZREK


trikotniki

Pitagora je učil, da je glasba odsev matematičnega reda, ki vlada v vesolju. Povezava glasbe s kozmosom in njen številčni red nam dajeta temeljno idejo o sferni harmoniji. Vsak izmed planetov sončnega sistema ima svoj ton, ti toni pa sestavljajo tonsko glasbeno lestvico. Ker tonska lestvica izhaja iz ene družine planetov, iz nje izhaja tudi glasba. Značilno zanjo je, da je harmonično povezana in številčno urejena. Vsak ton lahko razumemo kot celoto ali del celote, ki pripada družini, to je dolžini tonske lestvice. Spomnimo se, da so v antiki (1000 – 750 let pr.n.š.) glasbo uvrščali med sedem svobodnih umetnosti (aritmetika, geometrija, astronomija, glasba, gramatika, retorika in dialektika), med katerimi pa je bila glasba nasproti drugim umetnostnim vejam privilegirana, saj so jo uvrščali med matematične discipline.

V novi dobi, ki prihaja, bo dobila glasba še večji pomen. Seznanjanje s skrivnostmi zvočnih zakonitosti z intuitivnim dojemanjem in razumevanjem energijskih struktur je pot k njenemu celostnemu dojemanju.

Grafični prikaz pravokotnih trikotnikov, ki predstavljajo tonsko glasbeno lestvico in imajo za temelj Pitagorov pravokotni trikotnik, ki pravi, da je v 0 pravokotnem trikotniku kvadrat hipotenuze enak vsoti kvadratov obeh katet.

C2 = a2 + b2, a = 3, b = 4

V fizičnem svetu obstajajo dolžina, višina, globina. Prostornina pa je bistvena za razumevanje stvari. Človek vse to spoznava skozi oblike. Notranje snovi pa ne poznamo. Ne vidimo energije ločeno od gibanja ali snovi ločeno od oblike.

Materija je abstraktna misel, zato potrebujemo volumen, ki je bistven za to razumevanje.

Tudi v glasbi ima ton višino, dolžino, širino, globino in prostornino. Vsak ton se začne in konča na isti točki. Ta začetna točka, ton, v pravokotnem trikotniku je med združitvijo a in b katet. Ton potuje po kateti b navzgor, po hipotenuzi c navzdol do začetka nastanka. Ton potuje enosmerno in se deli v dva dela, ki imata tudi dve barvi. V zgornji, ki je večji in predstavlja veliki plus, in spodnji, ki je manjši in predstavlja mali plus. Ton v dva dela razdeli kot 45 stopinj, ki preseka hipotenuzo c in pod tem kotom potuje tudi ton na višji nivo. Prehod iz velikega plusa v mali plus v glasbi razumemo kot polton, v resnici pa predstavlja oviro, ki jo mora ton premagati. To pomeni, da je v vsakem tonu tudi polton ali ovira, ki jo mora ton premagati pod kotom 45 stopinj. Vsak naslednji ton potuje po lestvici navzgor pod kotom 45 stopinj iz točke, kjer se ton na hipotenuzi C deli v dva dela. Ton, ki potuje navzgor, v začetku še ni popolnoma čist, ker ima še ostanek velikega in malega plusa prejšnjega tona in se popolnoma očisti šele v zgornjem delu velikega plusa. Jakost ali moč tona je odvisna od časovne enote vibracij, kar pomeni vedno višji so toni, več energije imajo.

Vsak naslednji trikotnik dobimo tako, da razliko med velikim plusom in malim plusom na hipotenuzi C prištejemo osnovnima katetama a in b.

BARVNI TRIKOTNIKI TONSKE LESTVICE

Barvni trikotniki predstavljajo posamezne tone osemtonske glasbene lestvice. Namenjene so kot učni pripomoček pri poučevanju nauka o glasbi na vseh stopnjah glasbeno vzgojnega izobraževalnega procesa.

Odkrivanje glasbeno nadarjenih talentov pa se začne že v predšolski dobi. Zato naj bo cilj, da otroci že v predšolski dobi prepoznajo in ločijo zvok od instrumenta in glasu po barvi. Po barvi glasu se prepoznajo med seboj, po barvi zvoka pa prepoznavajo različne instrumente. V nadaljevalnem glasbenem izobraževalnem procesu začnejo spoznavati vse lastnosti tona. Otroci s pomočjo barvnih trikotnikov lahko lažje spoznavajo različne tonske višine posameznega tona, ki ima določene lastnosti kot so:
- barva tona, kjer ena barva prevladuje
- moč tona, ki je prikazana z velikostjo trikotnika
- višina, dolžina, širina, debelina ter volumen tona pa so vse dimenzije, ki so na trikotniku vidne.

V mladi dobi, ko se otroci radi igrajo, si s pomočjo barvnih trikotnikov tonske lestvice spomnimo kakšno igro, morda bi bila to Barvna zvočna tombola.

Postopek igre: na hrbtno stran trikotnikov nalepimo sliko instrumenta, ki ima isto barvo tona, kot ga ima trikotnik. Vzgojitelj-ica ali učitelj-ica na instrument večkrat zaigra določen ton, katerega otroci najprej ponovijo, nato naj ugotovijo kakšno ima barvo in naslednjič ugotavljajo kateri instrument je igral. Tisti, ki ima največ pravilno odkritih trikotnikov dobi nagrado.

Barve imajo na nas poseben pozitiven vpliv in blagodejno vplivajo na naše psihofizično počutje. Ob pomoči barvnih trikotnikov, predvsem pa z učiteljevo iznajdljivostjo, postopoma celostno razvijamo otrokove glasbene sposobnosti.

Dojemanje zvoka in barv različnih instrumentov, sposobnost dojemanja tona večdimenzionalno, ter ločevanje tonskih razmerij je velika naložba, hkrati pa večja možnost za hitrejše in kvalitetnejše napredovanje mladih.

 


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.