Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
Občinski odbor Žirovnica

REFERENDUM – DA ALI NE?
Upravno sodišče potrdilo zakonitost pobude občinskega odbora SDS za referendum

Upravno sodišče Republike Slovenije v Ljubljani je v sodbi, ki smo jo prejeli 13.januarja, razveljavilo sklep župana Pfajfarja. Župan je s tem sklepom namreč zavrnil našo pobudo volivcem za referendum o izgradnji pločnika in obvoznice vasi Vrba.

Sodišče je ugotovilo prav nasprotna dejstva, kot jih je navajal župan v svoji zavrnitvi pobude in tudi v decembrskih Novicah izpod Stola. V kratkem povzemamo bistvene ugotovitve sodišča:
- pobuda SDS za svetovalni referendum je v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Statutom Občine Žirovnica
- županova obrazložitev sklepa o zavrnitvi pobude SDS je nejasna in tudi sama s seboj v nasprotju
- sodišče ne vidi ovir, da se občani na referendumu ne bi mogli odločati tudi o vprašanjih investicij v izgradnjo infrastruktur, ki se financirajo iz proračuna – v konkretnem primeru v izgradnjo pločnika in obvoznico vasi Vrba

Župan se ima zoper izrečeno sodbo možnost pritožiti, hkrati pa še določen čas zavlačevati nadaljnje korake na poti do referenduma. Upamo, da bo tokrat kljub vsemu prevladal razum in skrb za resnične potrebe naših občanov. Zato upamo, da bo župan vendarle podpisal sklep o načinu dajanja podpore občanov naši pobudi za referendum.

Dušan Konte


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.