Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

PLANINSKO DRUŠTVO ŽIROVNICA

V A B I

na REDNI LETNI OBČNI ZBOR

v SOBOTO, dne 12. marca 2005, ob 18.30 uri v dvorani Kulturnega doma na Breznici

DNEVNI RED:
1. Otvoritev in izvolitev organov občnega zbora
2. Poročilo predsednika društva in predsednikov komisij
3. Poročilo blagajnika
4. Poročilo nadzornega odbora
5. Poročilo častnega razsodišča
6. Poročilo verifikacijske komisije
7. Razprava na poročila
8. Program dela društva za leto 2005
9. Sprejem in potrditev članarine za leto 2005
10. Razno

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj polovica članov društva. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Otvoritev občnega zbora bomo popestrili s kulturnim programom.
Za zaključek bomo ob skromni zakuski skušali najti še kakšno rešitev.


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.