Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Srečanje veteranov vojne za Slovenijo občine Žirovnica
Breznica, 28. oktober 2005
besedilo: Franci Zupan
fotografije: Franci Zupan, Branko Bulovec

Zbrali smo se 28.10.2005 v dvorani na Breznici, da obeležimo 15. obletnico nastanka Maneverske strukture in narodne zaščite (MSNZ) in 14. obletnice odhoda JLA iz Slovenije. Ta dogodka sta zelo zaslužna za nastanek naše neodvisne Slovenije.

Prisotne je najprej pozdravil predsednik občinskega združenja Franc Zupan, nato pa je spregovoril župan Franc Pfajfar. Častni govornik je bil Branko Iskra., ki se je spominjal nastajanja Maneverske strukture in njenega dela v Gornjesavski dolini. V kulturnem programu so sodelovali: Veteranski pevski zbor, učenke in učenci osnovne šole Žirovnica in pa Marja in Jože Jalen.

Poklonili smo se spominu naših prezgodaj preminulih kolegov in v spomin nanje in na prvega predsednika Albina Mraka smo na njegov grob trije člani odnesli cvetje.

Zaslužnim članom so bili podeljeni spominski znaki »15. obletnice MSNZ« in priznanja Območnega združenja ZVVS Radovljica-Jesenice. Uradni del je zaključil Veteranski pevski zbor. Po končani prireditvi so bili vsi prisotni povabljeni na klepet ob kapljici in prigrizkih.

Občinski odbor je tokrat že tretjič zapovrstjo organiziral srečanje ob odhodu JLA iz Slovenije in je v koledarju prireditev našega območnega združenja ta datum določen našemu občinskemu združenju trajno. Vsako leto se delegacija oglasi pri županu in zaprosi za denarno dotacijo za prireditev, ker ne razpolaga s svojimi sredstvi. Cilj našega občinskega odbora je zato pridobiti stalno postavko v občinskem proračunu, ki bi bila postavljena v razumni višini (250.000 sit) in bi iz tega denarja stalno pokrivali stroške prireditve v oktobru, praporščaku bi kupili ustrezno uniformo in mu pokrili stroške ob prisotnosti na prireditvah, srečanjih in pogrebih. Del sredstev bi potrebovali za udeležbo na vseslovenskih veteranskih srečanjih in športnih prireditvah. Mislimo, da naše želje niso pretirane in nam bo občina Žirovnica prisluhnila in mi se zavezujemo, da bomo svojo prisotnost tudi bolje udejanjali ob občinskih in državnih praznikih s svojo prisotnostjo.

Občinski odbor Veteranov vojne za Slovenijo
Predsednik Franc Zupan


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.