Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::knjiga gostov::  ::e-pošta:: 

Anton Koselj
Vrba 25
4274 Žirovnica
tel. 5 801 218

Vrba, 20. 03. 2006

 

Obvoznica Vrbe in Strategija prostorskega razvoja Občine Žirovnica

 

Ko je zima odvrgla svoj plašč, se je na cesti od Breznice do Vrbe in dalje skozi Vrbo pokazalo, kako intenziven promet se odvija na tej cesti. Asfalt razpada, v bankinah pred vasjo pa so za pešce, zlasti ponoči, nastale skoraj življenjsko nevarne luknje. O tem, kako rešiti promet skozi Vrbo, z izgradnjo obvozne ceste mimo Vrbe, je bilo po letu 2000 že mnogo povedanega in ponovno napisanega v Novicah izpod Stola v juliju 2005.

Ker v 4 letih občina ni pristopila k resnemu reševanju obvoznice, je jeseni 2004 Vaški odbor Vrba, s sodelovanjem DARS-a, pripravil predlog rešitve in ga posredoval Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Občinski svet je zadolžil župana, da stopi v stik z županom Občine Radovljica in z njim poišče skupno pot za realizacijo našega predloga. Župan je to zadolžitev spretno izigral in po 5 letih dal izdelati študijo obvoznice v več variantah.

V decembru 2005 je župan predstavil vaščanom Vrbe predlog obvoznice v 7 variantah; od tega 4 zahodno in 3 vzhodno od Vrbe. Vaščani smo jasno povedali, da nobena od zahodnih variant ni sprejemljiva. Kljub temu je župan predlagal Občinskemu svetu, da se v Strategijo prostorskega razvoja Občine vključita zahodni varianti 1 in 1b.

Vaščani Vrbe ponovno javno protestiramo proti vsaki zahodni varianti, ker nobena ne rešuje in zagotavlja zmanjšanje prometa skozi Vrbo. 99 % prometa, ki se vrši skozi Vrbo se v nadaljevanju usmeri proti Radovljici in le 1 % proti Jesenicam. Vsaka zahodna varianta pa ohranja in ne zmanjšuje prometa skozi Vrbo.

Župan pretirano zagovarja samozadostnost Občine. Po drugi strani pa zagovarja razvoj turizma, ki prav na področju Dežele zahteva vsestransko sodelovanje in dobro prostorsko povezovanje.

Vaščani Vrbe pozivamo vse svetnike, da preprečijo, da bi bila katerakoli zahodna varianta vključena v Strategijo prostorskega razvoja Občine.

 

Predsednik Vaškega odbora Vrba
Anton Koselj


Copyright © 1997-2003 Peter Lužnik. Vse pravice pridržane.