Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::knjiga gostov::  ::e-pošta:: 

PLANINSKO DRUŠTVO ŽIROVNICA

V A B I

na REDNI LETNI OBČNI ZBOR
v PETEK, dne 31. marca 2006, ob 19.00 uri
v dvorani Kulturnega doma na Breznici

 

DNEVNI RED:

1.Otvoritev in izvolitev organov občnega zbora
2.Poročilo predsednika društva in predsednikov komisij
3.Poročilo blagajnika
4.Poročilo nadzornega odbora
5.Poročilo častnega razsodišča
6.Poročilo verifikacijske komisije
7.Razprava na poročila
8.Razrešnica dosedanjim organom društva
9.Volitve novih organov društva
10.Program dela društva za leto 2006
11.Sprejem in potrditev članarine za leto 2006
12.Razno

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj polovica članov društva. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Otvoritev občnega zbora bomo popestrili s kulturnim programom.

Za zaključek bomo ob prigrizku in kozarčku ocenili naših prvih 10 let…


Copyright © 1997-2003 Peter Lužnik. Vse pravice pridržane.