Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::knjiga gostov::  ::e-pošta:: 

Podstolovske NOVICE svojega poslanstva ne opravljajo odkrito in pošteno
Izidor Jekovec

V uvodniku Podstolovskih NOVIC je urednik g. Bešter zapisal, da svoje poslanstvo ne opravlja v zadovoljstvo vseh, vendar pa to opravlja odkrito in pošteno. Ko sem prejšnji teden prebral zapisano, pa sem ugotovil, da so nekatere stvari in dejstva zapisana daleč od tistega, kar je resnično in pošteno.

V prispevku o kanalizaciji, oziroma o zboru občanov vasi Selo je zapisano, da sem izjavil, da bo cena enotna za vse uporabnike, pri čemer pa nisem navedel kakšna je ta cena. G. Bešter predlaga občinskim svetnikom, da od mene zahtevajo pojasnilo. Navedenega nisem mogel povedati, saj na občnem zboru sploh nisem bil prisoten. To avtor članka dobro ve, ker je sam zboru občanov prisostvoval. Zakaj je omenjeni zapis nastal, ve le pisec sam, prav gotovo pa njegovo pisanje ni niti odkrito niti pošteno. Sam sem o ceni, ki jo plačujemo za kanalizacijo, in ne oceni priklopa ali kakšni drugi ceni, razpravljal na 26. seji občinskega sveta 17.11.2005.

Zgibanka V naročju stola -V zibelki kulture je povzeta po prejšnjih podobnih zloženkah, ki pa jih ni več na zalogi. Osnova je bila turistična karta Občina Žirovnica iz leta 2000. Iz slednje smo uporabili tudi zemljevid, saj novejšega žal še nimamo. Pri načrtovanju zgibanke nam je bilo vodilo izdelati propagandni letak o kraju in novo ustanovljenem Zavodu za turizem in kulturo, ne pa turistični vodnik. Odziv na zloženko je bil pozitiven, vedno pa obstaja možnost, da bi bilo povedano zapisano drugače ali priložena druga slika. Hudo sporno ime v zloženki je za g. Beštra »Dežela«. To ime po njegovem mnenju ni ustrezno za naše kraje, čeprav se o takšni rabi imena Dežela še danes učijo naši srednješolci pri predmetu geografija.

Tudi morebitne napake in drugačni pogledi pa ne morejo biti razlog, da je g. Bešter v svoji (NE)poštenosti zapisal: »v.d. direktor je postal g. Izidor Jekovec, podžupan in občinski svetnik občine po raznih komisijah, odborih in nadzornih svetih izven naše občine. Župan mu je določil 100 ali 150 tisoč mesečne nagrade za dobo 6 mesecev«. Popolnoma netočen in lahko rečem zlagan podatek, ki presega vse meje dobrega okusa. Predstavnik Občine Žirovnica sem samo v svetu Razvojne agencije zgornje Gorenjske in v nobeni drugi komisiji ali nadzornem svetu izven občine. Prav tako nisem prejemal mesečne nagrade 100 ali 150 tisoč, kar je g. Beštru dobro znano, pa je vseeno zapisal, pri tem pa se še sklicuje na poštenost. Očitno namen njegovega pisanja tiči drugje in upam, da bo to g. Bešter znal razložiti še komu drugemu. V. d. direktorja sem bil od 23.11.2004 do 01.12.2005, ko je mesto prevzel novi direktor. Naloge, ki so bile izpeljane v tem času, so bile javnosti in seveda svetu Zavoda tekoče predstavljene in so potekale transparentno. Takšno je bilo tudi finančno poslovanje in v veliko zadovoljstvo mi je, da smo v omenjenem obdobju pridobili kar veliko neproračunskih sredstev. Prav zaradi pridobitve neproračunskih sredstev, mi je svet zavoda v mesecu decembru določil nagrado za celotno obdobje v višini 350 tisoč SIT. Ob zaključku mojega mandata je svet zavoda sprejel poročilo o delu in finančno poročilo. Z gotovostjo lahko trdim, da sem nasledniku pustil dobro podlago za nadaljnje delo. Poslovno in finančno poročilo javnega zavoda za leto 2005 bo predstavljeno tudi na seji občinskega sveta Občine Žirovnica.

Moj namen danes ni bil, da se spuščam v vsako besedo ali stavek in preverjam slovnično pravilnost besedila v NOVICAH, temveč da z resničnimi dejstvi opozorim avtorja g. Beštra na njegovo (ne)pošteno pisanje. Popolnoma pa se strinjam z njegovim stavkom: »Takemu, ki samo jezik vrti, nihče ne meče polen pod noge«. Osebno bi k temu dodal misli slavnega rojaka » le čevlje sodi naj kopitar«.

Izidor Jekovec
podžupan Občine Žirovnica


Copyright © 1997-2003 Peter Lužnik. Vse pravice pridržane.