Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::knjiga gostov::  ::e-pošta:: 

Srečanje udeležencev vojne za Slovenijo in občanov občine Žirovnica, v počastitev 26. oktobra, dneva, ko je zadnji vojak JLA zapustil Slovenijo
Breznica, 28. oktober 2006
Franc Zupan

Srečanje je bilo v soboto 28. oktobra 2006 ob 19 uri v dvorani kulturnega društva na Breznici.Pozdravne besede udeležencem je najprej izrekel predsednik občinskega odbora Franc Zupan in nato župan g. Franc Pfajfar. Častni govornik tokratnega srečanja je bil dr. Božidar Brudar, ki je bil v času nastanka nove države Slovenije župan občine Jesenice. Orisal je takratno situacijo, ko se je pogajal s predstavniki JLA in nevarnosti, katerim smo se tudi po srečnih naključjih izognili. Takrat je namreč bila na Jesenicah na stranskih tirih kompozicija z nevarnimi kemičnimi odpadki in bi v primeru napada nanjo prišlo lahko do ekološke katastrofe. Bil je tudi pogajalec na karavnškem predoru in kritične situacije so se rešile s pravo mero razuma in brez žrtev. Poudaril pa je, da se po 15 letih premalo zavemo, da nova država ni bila podarjena, saj je bila zanjo dana žrtev v človeških življenjih in v veliki materialni škodi.

V kulturnem programu so sodelovali učenci osnovne šole Žirovnica in nonet Vasovalci. Predsednik območnega združenja g. Janez Koselj se je s plaketo združenja veteranov vojne za Slovenijo zahvalil za štiri letno sodelovanje županu občine Žirovnica g. Pfajfarju in osnovni šoli Žirovnica, ki je v teh letih sodelovala na prireditvah.

V razmislek naj omenim, da smo na prireditvi pogrešili trenutno in bodočo občinsko oblast (s svetlo izjemo), prav gotovo pa po 15 letih samostojne države Slovenije tudi udeležba občanov kaže, da smo pozabili na prehojeno trnovo pot.

Srečno in nasvidenje prihodnje leto.

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo
Radovljica – Jesenice

Franc Zupan
predsednik občinskega odbora


Copyright © 1997-2003 Peter Lužnik. Vse pravice pridržane.