Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::knjiga gostov::  ::e-pošta:: 
Apel za pravilno uporabo FFS

 

Čebelarstvo ima tako v Sloveniji kot v sodobnem svetu zelo velik gospodarski pomen. Čebelje pridelke, kot so med, cvetni prah, vosek, propolis, matični mleček in čebelji strup, človek uporablja za hrano in kot pomoč pri lajšanju zdravstvenih težav. Prav tako pa so ti pridelki pomembni kot surovina za pridobivanje nekaterih živilskih in drugih proizvodov. Vrednost vseh čebeljih pridelkov pa je veliko manjša od koristi, ki jo imamo zaradi opraševanja čebel. .

Naše medonosne čebele so najpomembnejše opraševalke žužkocvetnih rastlin. V sadjarstvu so ključnega pomena, saj se spomladi, v obdobju največjega cvetenja, preostali možni opraševalci po navadi šele dobro prebujajo iz zimskega spanca (npr. čmrlji, metulji) in tako le malo prispevajo k uspešnosti opraševanja. Za povečanje donosov sadja, oljnic, zelenjave in drugih rastlin so ključni prav opraševalci, kljub temu pa je ta vloga čebele pri nas premalo Slovenije, saj je s tem zagotovljen brezplačen servis opraševanja.

Zaradi intenzivne kmetijske pridelave, za katero uporabljajo zaščitna – fitofarmacevtska sredstva, je naša kranjska čebela dandanes zelo ogrožena. Ko čebele obiskujejo cvetove, na katerih nabirajo medičino in cvetni prah, pridejo v stik s strupenimi kemikalijami, ki jih pri svoji proizvodnji uporabljajo kmetje, in umrejo. Čeprav sta pravilna raba, promet in kazni v primeru nepravilne uporabe FFS predpisane v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 98/2004 ), smo priča stalnim pomorom čebel.

Prav zaradi vsakoletnih zastrupitev čebel s pesticidi se med mladimi zmanjšuje zanimanje za čebelarstvo. Stari čebelarji umirajo, mladih pa ni dovolj, da bi zapolnili vrzeli v čebelarskih društvih. Čebelnjaki, okoli katerih je šumelo in vrvelo od čebel, ostajajo prazni in zapuščeni, zato so kulturne rastline neoprašene, manjši pa je tudi pridelek kmetov.

Da ne bi bili več priča zastrupitvam čebel, čebelarji vse uporabnike FFS prosimo, da te uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja. Posebno pozornost naj posvetijo čebelam s sledečimi ukrepi:

-škropijo v skladu s dobro kmetijsko prakso (fitofarmacevtski tečaj, testirana škropilnica, itd .)
-pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali je sredstvo strupeno za čebele. V glavnem so za čebele škodljivi vsi insekticidi (FFS , ki zatirajo žuželke) in imajo to tudi napisano na etiketi.
-priporočena sredstva uporabljajo v najnižjih priporočenih odmerkih,
-uporabljajo za čebele manj nevarne pripravke,
-škropijo v večernih urah ali ponoči in v brezvetrju
-se izogibajo prašiv in raje uporabijo pripravke oz. iz njih narejeno škropilno brozgo ali granulate.
-pravočasno obvestijo čebelarja o nameravanem škropljenju s FFS strupenimi ali škodljivimi za čebele.

Vsakršno zniževanje številčnosti čebel, lahko povzroči v naravi ekološko in gospodarsko katastrofo še posebej v kmetijstvu. Zato slovenski čebelarji pozivamo vse uporabnike FFS, da so pri njihovi uporabi skrajno previdni.

Čebelarska svtovalna služba


Copyright © 1997-2003 Peter Lužnik. Vse pravice pridržane.