Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::knjiga gostov::  ::e-pošta:: 

Dimniški požar
Vilko Kelbl

 

Dimnik je sestavni del ogrevalnega sistema. Njegova osnovna naloga je ustvarjanje potrebnega vleka za zgorevanje goriv v kurilnih napravah ter odvod dimnih plinov, ki nastajajo kot stranski produkt pri procesu gorenja.

Na poti skozi dimnik se dimni plini ohlajajo, pri tem pa je pomembno, da se pred izstopom iz dimnika ne ohladijo pod temperaturo kondenzacije. Če se dimni plini ohladijo pod temperaturo kondenzacije pred izstopom iz dimnika, vodna para iz dimnih plinov kondenzira na stenah dimnika.Na stenah dimnika se tako nabirajo trdni delci iz dimnih plinov (saje, katran, ipd.) in lahko v dimniku pride do samovžiga le teh . Saje, ki v dimniku intenzivno gorijo, lahko dosežejo temperaturo do 1300 °C, to pa je temperatura, pri kateri že razpadajo in pokajo opeka ali dimne tuljave, zaradi česar lahko pride do razširitve požara.

Ko gorijo smolnate dimniške saje je prav, da zgorijo do konca, vendar kontrolirano.

Če v dimniku gori tako močno, da preti nevarnost razširitve požara, moramo pričeti gasiti. Požar v dimniku se velikokrat razširi na stavbo in ima hude posledice.

Dimnik je zato potrebno skupaj z ostalimi dimovodnimi napravami redno vzdrževati.

Pri kurjenju na trdna goriva je potrebno dimnik čistiti enkrat mesečno, pri tekočih in plinastih gorivih pa vsaj dvakrat v ogrevalni sezoni. Dimnik naj čisti usposobljeni dimnikar, ki opravi tudi pregled dimnika in opozori na morebitne poškodbe.

DIMNIŠKIH POŽAROV NE SMEMO GASITI Z VODO, KER SE VODA OB RAZBELJENIH STENAH DIMNIKA UPARI IN POVEČA SVOJO PROSTORNINO, ZARADI ČESAR LAHKO DIMNIK EKSPLODIRA.

 


Copyright © 1997-2003 Peter Lužnik. Vse pravice pridržane.