Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::knjiga gostov::  ::e-pošta:: 

ODGOVOR NA ČLANEK DREVO JE NAŠ UČITELJ

 

Spoštovana Helena TOMŠIČ, ne dvomim v vašo iskrenost pri zagovarjanju ohranjanja narave in v vaše dobre namene. Moram pa kot župan odgovoriti na nekatere vaše javne trditve, ki ne držijo.

Zaradi objektivnosti in pravičnosti, ki veje tudi iz vašega članka, moram bralcem pojasniti tri zadeve, ki jih Vi interpretirate napačno in sicer;

  1. Parcela, ki jo omenjate ni javno dobro, ampak je privatno zemljišče (bila je opravljena odmera). Kot župan nimam pristojnosti da preprečim tak posek. Dokler ni bilo razčiščeno čigava last je parcela, je občina nasprotovala temu, da se drevo poseka.

  2. Pri vaši omembi podirajočih se hiš v naši občini pojasnjujem, da gre za z ustavo zavarovano privatno lastnino. Če takšna hiša predstavlja nevarnost za ljudi in premoženje je ukrepanje v pristojnosti inšpekcije, občina nima pooblastila in možnosti ukrepanja.

Kljub temu, sem že v preteklem tednu občinskemu uslužbencu, ki dela na področju urejanja prostora naročil, da je fotografiral vse hiše, ki so prazne in tako rekoč v razpadajočem stanju. Kot župan se še odločam ali bi najprej na načelni ravni (več mi z zakonom ni dano) pozval lastnike, da ukrepajo sami ali pa izbral drugo, meni ne najbolj ljubo možnost, da o posameznih hišah, ki predstavljajo nevarnost za mimoidoče, obvestim pristojno inšpekcijo.

Glede obljube prejšnjega župana o odkupu in preureditvi stare hiše, vam lahko povem, da v nobenem od občinskih razvojnih dokumentov tega nakupa ni predvidel, pa bi ga moral, če bi hotel izvesti investicijo, tako, da gre verjetno zgolj za njegovo osebno razmišljanje.

3. Glede informacije o odpadkih, bom zadevo preveril takoj po praznikih in ustrezno ukrepal.

S spoštovanjem,

Leopold POGAČAR
ŽUPAN


Copyright © 1997-2003 Peter Lužnik. Vse pravice pridržane.