Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::knjiga gostov::  ::e-pošta:: 

Drevo je naš učitelj – tudi zgodovina uči!
Franc Pfajfar

 

Gospa Helena Tomšič je pred časom , ob dnevu zemlje napisala zanimiv članek o poseku mogočne lipe v Smokuču. Poleg tega je razmišljala o našem ravnanju z naravo in kako se nam lahko to maščuje. Strinjam se z njo, da bi mogočno drevo lahko še stalo saj ni bilo nobenemu napoti. Oporekati ne morem odgovoru župana, ki pojasnjuje na čigavi zemlji je drevo raslo in kdo ima pravico gospodariti s to zemljo če ni s posebnim aktom drugače določeno.

Drugače pa je z navedbo g. župana v nadaljevanju njegovega odgovora. Gre namreč za predlagani odkup objekta Smokuč št. 39 in preureditev v »občinski« muzej s poudarkom na etnološki zbirki. Kot kaže sedanji župan (bivši svetnik) ni preveril sprejetih dokumentov iz leta 2006, posebno pa je spregledal (namenoma ali ne) Rebalans proračuna Občine Žirovnica za leto 2006, ki je bil sprejet na 32. seji Občinskega sveta, dne 21.septembra 2006 . V poglavju »Načrt razvojnih programov«, ki je obvezen del proračuna je točno opredeljen predlog nakupa omenjene stavbe v Smokuču na številki 39, kjer je za leto 2007 bilo predvideno 20.000,00 EUR. Rebalans proračuna skupaj z Načrtom razvojnih programov je bil potrjen in sprejet s soglasjem vseh 10 navzočih svetnikov.

To pomeni, da županova trditev, da odkupa in preureditve hiše kot prejšnji župan nisem predvidel v nobenem občinskem razvojnem dokumentu ne drži in s potrditvijo na občinskem svetu ni bilo le moje osebno razmišljanje kot trdi sedanji župan ampak je tako sklenil občinski svet, kot najvišji organ občine.

Načrti razvojnih programov, ki se obvezno planirajo za naslednja tri leta so izhodišče za načrtovanje in izvedbo razvojnih programov občine v naslednjem obdobju in se upoštevajo pri sestavi proračuna za naslednje leto.

Pri usklajevanju Osnutka proračuna 2007 in sprejemanju na Občinskem svetu sem vedno opozarjal, da je odkup stavbe Smokuč 39 predviden v razvojnih programih in da ga naj uvrstimo tudi v Proračun za leto 2007. Predlog sem utemeljeval s tem, da je Občina Žirovnica v letu 2006 prijavila kar nekaj razvojnih programov na Regionalno razvojno agencijo v Kranju, ki je zbirala prijave vseh gorenjskih občin, med njimi tudi odkup in preureditev omenjenega objekta. Razvojna agencija ga je uvrstila v paket sprejetih projektov in ga uvrstila med projekte regionalnega pomena in ne samo projekt občinskega pomena.

Nakup objekta Smokuč 39 je bil iz proračuna 2007 črtan brez argumentiranega pojasnila. Razvojni program, ki bi po mojem prepričanju veliko pripomogel pri promoviranju naših krajev, posebno naše zgodovine in je bil v regionalnem smislu podprt, ga je župan in občinski svet z večino glasov ovrgel. Našim obiskovalcem bomo pač pojasnjevali kako so živeli naši predniki, dokaze za to pa naj si ogledajo v depojih Gornjesavskega muzeja na Jesenicah in depojih Gorenjskega muzeja v Kranju. Saj ni tako daleč, pa še kakšna dobra gostilna in krajevni muzej se bosta našla na poti tja.

Na objektu se izvajajo določena vzdrževalna dela, kar pomeni, da predlog ni več aktualen in ponujena prilika je šla po…!

 

Breg 23.05.2007.

Pfajfar Franc

 

 


Copyright © 1997-2003 Peter Lužnik. Vse pravice pridržane.