Sprejeli OPPN Breznica – center

Avtor: 
Bernarda Resman

ŽAL, saj se je občinska politika z nezakonitim postopkom trajno odpovedala rešitvam problemov v centru Breznice, ki so bili razlog za ločeno urejanje območja južno cerkve in pokopališča. To so pomanjkanje javnega prostora za odvijanje pogrebnih slovesnosti, cerkvenih in državnih praznikov, motnje hrupa in ogrožanje varnosti udeležencev teh dogodkov, ogrožena varnost pešcev, ker ni urejenih pločnikov in avtobusnih postajališč, manjka parkirnih mest.

Župan je ob sprejemanju OPN pred letom 2011 samovoljno zavrnil premik ceste južno od spodnjih hiš na Breznici (kljub soglasju državnih organov in politično dolgoročno usklajeni rešitvi ), ker so temu nasprotovali izključno lastniki in nosilci zasebnega interesa v tem prostoru.

Ker je obstoječa prometna ureditev odločujoč razlog za probleme, bi župan po zakonu moral pripraviti idejne načrte za različne možne variante prometne ureditve in jih dati v javno obravnavo, skupaj z ovrednotenjem prometnega, varnostnega, razvojnega, kulturnega, socialnega, finančnega, okoljskega (varovanje kmetijskih zemljišč) in še katerega vidika posameznih variant. Tega ni storil, skupaj z izvajalcem je sam izbral rešitev s krožiščem tik pod cerkvijo, ki zadovoljuje edino varnostni oz. prometni vidik v škodo vseh drugih vidikov in ciljev. Rešitev je dal recenzirati državnim organom in jo razglasil za nujno dejstvo urejanja območja z OPPN. To pa je zavajanje, trdim tudi, da je protiustavno, saj je pri sprejemanju bistva prostorske ureditve obšel zakonsko zahtevano vključitev javnosti v postopek.

Pripravljavec se ni potrudil niti toliko, da bi v grafiko vrisal mrliške vežice. Krožišče je lociral tako, da na cerkveni strani sega še 2-3 metre v obstoječo cesto točno nad sedanjo trafo postajo. S tem se motnje hrupa ob pogrebih in prireditvah ne bodo zmanjšale, pač pa še povečale za promet iz smeri Rodine proti Vrbi, ki bo dodatno speljan mimo vežic. Široko območje pod cerkvijo in pokopališčem je počez presekano s krožiščem in cesto od krožišča proti Zabreznici, kar trajno onemogoča ustvariti ambient trga in parka pod cerkvijo, kakršne lahko občudujemo drugje, čeprav je prostora dovolj.

Rešitve imajo nujne posledice tudi zunaj območja urejanja. Tako se cesta s pločnikom dotika JV vogala trgovine, na južni strani pa gre direktno čez kapelico za ograjo, od 9-10 parkirišč pri trgovini jih bo odpadla več kot polovica, dostava in dostop do objektov ob cerkvi bosta potekala po conah za pešce, to pa predstavlja grožnjo za varnost pešcev in nadaljnji obstoj trgovine na Breznici.

S sprejetim OPPN Breznica smo tako vsi, tudi nasprotniki premaknitve ceste, stopili z dežja pod kap, iz imenitnega in za razvoj dragocenega prostora pa smo dobili prostorsko skrpucalo, oropano razvojnega in kulturnega potenciala.

Resničnost trditev lahko preverite v grafičnem prikazu (kot prilogo odloku v I. branju) na spletni strani zirovnica.com., v fizični obliki pa na občini ali UE Jesenice.

Bernarda Resman

PrilogaVelikost
grafika.pdf416.69 KB