Odgovor na pisanje ”Tudi v občinskih razvojnih načrtih Vrbe ni”

Avtor: 
Leopold Pogačar

Spoštovani bralci in bralke Gorenjskega glasa!

Zapis ge. Bernarde Resman, moje zveste dopisovalke in kritičarke, terja pojasnilo, saj z nepreverjenimi in napačnimi trditvami zavaja žirovniško in širšo javnost.

Naj naprej pojasnim, da zadeve ne jemljemo tako lahkotno, kot to želi prikazati avtorica članka, saj gre za pomembno zadevo. Po mojem mnenju jo to po odkupu Prešernove rojstne hiše v letu 1939 druga največja priložnost za razvoj Vrbe v kulturnem in turističnem smislu in še kako pomembna za prezentacijo zgodovine, kulture in še česa.

Da bo bralcu jasno, gre za stanovanjski objekt ob neposredni bližini Prešernove rojstne hiše, ki jo je odkupila občina Žirovnica in v katerem je že bila stara vaška gostilna. Drugi, gospodarski del nekdanje kmetije je odkupila država. V občinskem objektu bi bila gostinska ponudba, manjša galerija in tudi nastanitvene kapacitete. Te ponudbe v Vrbi pri okoli 30.000 obiskovalcih na leto, čeravno največ šolske mladine, še kako primanjkuje. V objektu, ki ga je kupila država in v bistvu deli skupno dvorišče s Prešernovo rojstno hišo, pa bi država zagotovila prostore za sprejemno pisarno, skladišče, trgovinico in večnamensko dvorano za okoli 60 oseb, v kateri bi se lahko izvajalo marsikaj (manjše prireditve, prezentacija kulture in zgodovine, poroke, razstave in še in še). S tem objektom bi po meni do sedaj znanih dejstvih, ki jih je navedel bivši minister za kulturo, upravljal vsakokratni upravljalec Prešernove rojstne hiše, trenutno naš Zavod za turizem in kulturo Žirovnica. Oba objekta skupaj (občinski in državni) bosta delovala kot celota. Ta trenutek občina uspešno pridobiva še zemljišča okoli stanovanjske hiše, ki je bila brez funkcionalnega zemljišča in kot taka za kakršnokoli dejavnost neuporabna.

Tako župan kot občinski svet smo k razvoju tega dela Vrbe pristopili resno in odgovorno. Projekt ”Turistični center Vrba” je bil že z rebalansom proračuna za leto 2019 vključen v Načrt razvojnih programov. Še več projekt je tudi sestavni del Razvojnega programa občine do leta 2030, ki ga bo Občinski svet obravnaval v začetku prihodnjega leta.

Posledično je bil izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta z naslovom Revitalizacija objekta Vrba 1 Večnamenski objekt v sklopu Prešernove rojstne hiše v Vrbi na Gorenjskem. Navedeni dokument je bil predstavljen občinskemu svetu, ki je po predstavitvi in razpravi soglasno sprejel sklep, s katerim je podprl prizadevanja župana, da skupaj z občinsko upravo nadaljuje s pripravo investicije, oziroma s postopki preveritve interesa javno-zasebnega partnerstva. Na podlagi sklepa je bil objavljen javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva “Revitalizacija objekta Vrba 1- Večnamenski objekt v sklopu Prešernove rojstne hiše v Vrbi na Gorenjskem”. Poziv v prvem poizkusu ni bil uspešen, zato ga bomo ponovili. Menim, da je to priložnost tudi za podjetnike, saj je ena izmed nalog občine tudi spodbujanje in razvoj malega podjetništva kot osnovne gonilne sile gospodarstva.

Da pa sem prosil za pomoč poslanko Državnega zbora pri tej zadevi na način, da je postavila poslansko vprašanje ministru za kulturi g. Vasku Simonitiju, pa je povsem legitimno in logično. Iz njegovega odgovora, kar je bilo tudi moč videti v neposrednem prenosu na TVS, izhaja, da je na strani ministrstva res prišlo do zastoja in da se bodo zadeve lotili znova. Ravno za to gre, da delujemo usklajeno, celovito, pri tem pa sodelujemo tako z ministrstvom kot tudi z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Gre za občutljivo in zavarovano območje kulturnih spomenikov državnega pomena, zato je pomembno, katere vsebine in kakšni objekti se umeščajo v ta »sveti prostor« slovenske kulture.

Iskreno menim, da je to priložnost za razvoj kulturnega turizma, prezentacijo zgodovine, jezika, poslovna priložnost in še kaj in ja, tudi prezentacija Prešernovega časa skozi kulinariko, zakaj pa ne Prešernova kavarna? Menim, da bi jo pokojni pesnik z veseljem obiskal.

Na konci se pridružujem pozivu ge. Resman slovenski kulturi in politiki, da nam pomaga zaključiti zgodbo, da bo, kot pravi avtorica ob zaključku članka, « strokovno, celostno in programsko urejen prostor«.

Ge. Bernardi Resman pa sporočam, da pri tem ne bo mogla sodelovati saj po mojem vedenju ni strokovnjakinja za to področje, niti ni več naša sodelavka, niti občanka, ima pa pravico povedati in predlagati svoje kot državljanka, davkoplačevalka. Jaz kot župan pa imam pravico jo ali pa ne upoštevati.

Leopold Pogačar- župan občine Žirovnica

Odgovor na pisanje ”Tudi v občinskih razvojnih načrtih Vrbe ni”