Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 95 / 25. 11. 1999.

 

V skladu s 26. členom zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), v skladu s 27. členom odloka o pokopališkem redu na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 12/86) ter v skladu s 26. členom statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 11. redni seji dne 2. 11. 1999 sprejel

S K L E P

o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev ter najemnin za grobove

1. člen

Pogrebno-pokopališke storitve

SIT

Izkop in zasutje jame

 

Navadna

19.593

Poglobljena

27.840

Otroška

9.812

Žarna-izkop do 2 niši

4.891

Žarna-izkop nad 2 niši

7.270

   

Ureditev groba po pokopu

 

Žarni

1.380

Klasični

2.760

   

Ureditev groba pred pokopom

 

Odstranitev spomenika pred izkopom jame

1.380

Odstranitev okvira pred izkopom jame

1.380

Odpiranje grobnice

1.380

Čiščenje grobnice

3.031

Delo s pokojnikom

7.570

   

Delo ob izrednih okoliščinah

 

Odziv na klic policije

11.610

Spajkanje pločevinastega vložka

4.190

   

Organizacija pogreba, pogrebni ceremonial in spremstvo s pokopom pokojnika

Klasični

16.738

Žarni

15.358

   

Uporaba pogrebne opreme

 

Ozvočenje z +A2 glasbo

2.100

Postavitev dekoracije in odra z najemnino

6.340

   

Prevoz pokojnika

SIT/uro

Lokalno

2.806

 

SIT/km

Medkrajevno

79,10

Prevozi v tujini

154

Stojnina-avto, voznik, spremljevalec SIT/uro

1.851

   

Uporaba poslovilnega objekta

SIT/dan

Blejska Dobrava

7.550

Breznica

10.168

   

Druge režijske storitve

SIT/uro

 

1.380

   

Najemnine za grobove

SIT

Breznica - novi del

 

Enojni

2.201

Dvojni

4.402

Breznica - stari del, Rodine

 

Enojni

1.267

Dvojni

2.534

Otroški

614

   

Prispevek za ureditev zemljišča za nov grob

 

Enojni

10.370

Dvojni

20.740

V cenah ni vračunan DDV (8%).

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Sloveije.

Župan

Občine Žirovnica

Franc Pfajfar, gradb. inž. l. r.