Objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 35 / 21. 4. 2000.

 

Na podlagi 4. člena odloka o ustanovitvi vaških odborov (Uradni list RS, št. 101/99) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 15. seji dne 16. 3. 2000 sprejel

S K L E P

o imenovanju članov vaških odborov v Občini Žirovnica

1. člen

V vaški odbor za naselje Breg se imenujejo:

- Pogačar Leopold, Breg 12,

- Langus Ljubo, Breg 40,

- Benčina Franc, Breg 160.

2. člen

V vaški odbor za naselje Breznica se imenujejo:

- Kokalj Jožef, Breznica 34,

- Jagič Pavel, Beznica 5/a,

- Jamar Franc, Breznica 59.

3. člen

V vaški odbor za naselje Doslovče se imenujejo:

- Pristov Leopold, Doslovče 24/a,

- Božič Viljem, Doslovče 21/a,

- Grad Bernarda, Doslovče 8/a.

4. člen

V vaški odbor za naselje Moste se imenujejo:

- Trojar Branko, Moste 24/a,

- Varl Janez, Moste 28/a,

- Slamnik Jože, Moste 16.

5. člen

V vaški odbor za naselje Rodine se imenujejo:

- Vičar Franc, Rodine 51,

- Mulej Janez, Rodine 10,

- Peljhan Mirko, Rodine 23.

6. člen

V vaški odbor za naselje Selo se imenujejo:

- Žemlja Franc, Selo 32/a,

- Pavlenč Tomislav, Selo 31,

- Vidic Tatjana, Selo 31/a.

7. člen

V vaški odbor za naselje Smokuč se imenujejo:

- Žitnik Marjan, Smokuč 62,

- Blažič Franci, Smokuč 32/a,

- Frelih Jože ml., Smokuč 49.

8. člen

V vaški odbor za naselje Vrba se imenujejo:

- Brejc Marko, Vrba 30/a,

- Toman Janez, Vrba 31,

- Šilar Marjan, Vrba 7/b.

9. člen

V vaški odbor za naselje Zabreznica se imenujejo:

- Rakar Stanislav, Zabreznica 41,

- Dolar Filip, Zabreznica 63,

- Baloh Janez, Zabreznica 23.

10. člen

V vaški odbor za naselje Žirovnica se imenujejo:

- Justin Anton, Žirovnica 87/b,

- Zima Stanislav, Žirovnica 114/a,

- Pogačnik Jože, Žirovnica 87.

11. člen

V skladu s 5. členom odloka o ustanovitvi vaških odborov (Uradni list RS, št. 101/99) prvo sejo vaškega odbora skliče župan občine v roku 20 dni.

12. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06207-0001/00

Žirovnica, dne 16. marca 2000.

Župan

Občine Žirovnica

Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.