Zapora ceste spodnje Moste

Občina Žirovnica

1. Občina Žirovnica dovoljuje VGP d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, zaradi gradnje  fekalno kanalizacijskega omrežja v občini Žirovnica, od srede, dne 01.10.2014, do nedelje, dne 30.11.2014, v naselju Moste popolno zaporo kategoriziranih občinskih cest z oznakami: JP 650057, JP 650055, JP650054, JP 650052, JP 650051, JP 650043 (od hišne številke Moste 31a do hišne številke Moste 16), JP 650053, JP 650056 in JP 650059.

Prva podpora pobudi ČZS, da se razglasi svetovni dan čebel

Občina Žirovnica in župan Leopold POGAČAR, izražata podporo prizadevanju ČZS, da se na Organizacijo združenih narodov (OZN) naslovi pobudo o razglasitvi svetovnega dne ČEBEL. Svetovne dneve namreč razglasi ta organizacija. Predlog , da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel je rojstni dan Antona Janše, ki je bil rojen na Breznici v Občini Žirovnica. Občina Žirovnica namreč pri razvoju kmetijstva, turizma in turističnih produktov izpostavlja tudi tradicijo čebelarstva in čebel.

Podpis gradbene pogodbe za adaptacijo in gradnjo občinskih stanovanj na Selu 15

Občina Žirovnica

Na podlagi določb razpisne dokumentacije in obvestila o oddaji naročila, št. 430-0003/2014 z dne 25. 8. 2014 o izbiri najugodnejšega ponudnika javnega naročila gradnje po odprtem postopku za projekt  "Rekonstrukcija in adaptacija obstoječega večstanovanjskega objekta na naslovu Selo 15, smo danes z izbranim izvajalcem, opravili podpis pogodbe o gradnji. Pogodbo sta podpisala župan občine Žirovnica g. Leopold Pogačar in g. Franc Stegnar - direktor podjetja »Kovinar« gradnje ST. d.o.o.

 

Škratovanje

Datum: 
21. september 2014 - 17:00
Lokacija: 
dvorana na Breznici

Gledališče Julke Dolžan Breznica organizira OTROŠKO MATINEJO ŠKRATOVANJE

Predstavljamo vam Gledališče Ringo raja Javornik Koroška Bela

S predstavo Kako je Hamo postal junak

Kulturni dom na Breznici, NEDELJA, 21. 9. ob 17. uri

Nagajivo vabljeni.

Svetovni dan čebel

Kot predsednik ČZS bom na prvi seji UO ČZS dal pobudo, da ČZS da pobudo ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV, da postane 20. maj, ki je rojstni dan Antona Janše, SVETOVNI DAN ČEBEL.

Čebela ima zares pomembno vlogo v naravi. Brez čebel ni hrane, ni življenja. Ker se zavedam njene pomembnosti, bom na naslednji seji UO ČZS predlagal, da se na Organizacijo združenih narodov (OZN) naslovi pobudo o razglasitvi svetovnega dne ČEBEL. Svetovne dneve namreč razglasi ta organizacija. Moj predlog je, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. 20. maj zato ker je to rojstni dan Antona Janše.

Obvestilo o podaljšanju zapore občinskih cest v Žirovnici in na Selu

Občina Žirovnica

Obvestilo o podaljšanju zapore občinske ceste v Žirovnici zaradi gradnje kanalizacijskega sistema

Obvestilo o podaljšanju zapore občinskih cest v Žirovnici in na Selu

Občina Žirovnica

Obvestilo o podaljšanju zapore občinske ceste v Žirovnici zaradi gradnje kanalizacijskega sistema

Obvestilo o popolni zapori gozdne ceste - Završnica - Valvazor-dopolnitev

Občina Žirovnica

OBVESTILO GG BLED!

Dela na cesti proti Valvazorju zaradi vremenskih neprilik nismo mogli izvesti v predvidenem roku.

Glede na vreme jih nameravamo izvesti v ponedeljek 8. 9. 2014 in torek 9.9.2014. Zaprosili smo tudi ZGS za podaljšanje dovoljenja.

Vzdrževalna dela na gozdni cesti bo izvajalo podjetje GG Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled

Zapora ceste Breg-Piškovca

Občina Žirovnica

Občina Žirovnica dovoljuje podjetju Gozdno gospodarstvo Bled d.o.o., Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled, zaradi sanacije plazu pod oz. nad cesto, od ponedeljka, dne 08.09.2014 do sobote 20.09.2014, občasno popolno zaporo odseka kategorizirane občinske ceste LC 150061 (od naselja Breg do Piškovce , parc. št. 1210/1 k.o. Žirovnica) v dolžini cca 100 m na območju sanacije terena.

2. Popolna zapora na cesti bo trajala predvidoma 3(tri) dni v omenjenem terminu od 0.00 do 24.00 ure.

Kolesarski izlet ob dnevu brez avtomobila

Občina Žirovnica
Datum: 
19. september 2014 - 16:00

Občina Radovljica, Občina Žirovnica in ŠZ Radovljica, Bled, Bohinj, Gorje

OB DNEVU BREZ AVTOMOBILA VABIMO NA KOLESARSKI IZLET

v petek, 19. septembra 2014, ob 16. uri.

ZBOR KOLESARJEV: ob 15.45 uri na Linhartovem trgu v Radovljici

TRASA, dolga približno 28 km:
Radovljica – Nova vas – Zapuže – Zgoša – Begunje – Zapuže –
Zabreznica: ob 16.30 POSTANEK PRED GASILSKIM DOMOM – PRIDRUŽIJO SE KOLESARJI IZ ŽIROVNIŠKE OBČINE –
Žirovnica – Vrba – Studenčice – Hraše – Lesce – Radovljica

Pot je speljana tudi po makadamskem cestišču, zato so primerna treking ali gorska kolesa.