Žirovnica.com
   ::novo::  ::objava::  ::e-pošta:: 

Statistični podatki o občini Žirovnica

Število prebivalcev po naseljih

naselje št. prebivalcev število stanovanjskih objektov
Breg
601
167
Breznica
453
105
Doslovče
114
60
Moste
559
166
Rodine
343
114
Selo
293
77
Smokuč
498
139
Vrba
204
56
Zabreznica
494
148
Žirovnica
575
178

vir: SURS, stanje 30.6.2000

 

Pregled površin občine Žirovnica

KO DOSLOVČE ZABREZNICA ŽIROVNICA SKUPAJ
št. vrst rabe m2 št. vrst rabe m2 št.vrst rabe m2 št. vrst rabe m2
Število posestnih listov (20.9.99)
741
 
505
 
848
 
2094
 
število parcel (stanje 7.5.2001)
2704
 
2310
 
3117
 
8131
 
                 
Kmetijska zemljišča, od tega
2528
16269364
1965
7174194
2369
10587854
6862
34031412
- plodno
1762
4787113
1616
4354777
1713
4148803
5091
13290693
- gozd
766
11482251
349
2819417
656
6439051
1771
20740719
                 
Gradbeni objekti, od tega
951
331024
940
427577
1655
549917
3546
1308518
- stanovanjska stavba
326
 
327
 
605
     
- poslovna stavba
13
 
13
 
27
     
- gospodarsko poslopje
61
 
117
 
201
     
- garaža
86
 
27
 
74
     
- cesta
20
 
94
 
72
     
- pot
96
 
91
 
206
     
- dvorišče
218
 
220
 
426
     
- stavba
26
 
12
 
24
     
- stavbišče
96
 
28
 
7
     
                 
zelene površine
3
 
7
 
4
3215
14
606069
nerodovitno
98
 
52
 
69
673523
219
6439218
nerazčiščeno
2
 
2
 
6
2426
10
3126
                 
SKUPAJ
3582
 
2966
 
4103
11816935
10651
42388343

vir: Geodetska uprava RS


Copyright © 1997-2009 Peter Lužnik & ostali avtorji. Vse pravice pridržane.